kingray.sk Reviews with ekomi.sk
kingray.sk Reviews with ekomi.sk

Ako Covid-19 zhoršuje vlastnosti krvi a čo sa v tele deje

Ako Covid-19 zhoršuje vlastnosti krvi a čo sa v tele deje

Podľa svetových štatistík WHO Covid-19,  štatistiky ukazujú, aké následky má nedokysličenie tela. Kyslík SpO2 u pacientov s Covid-19 klesá pod 90%, niekedy je to 80-90%. Normálne hodnoty kyslíka SpO2 u zdravých ľudí sú cca. 98-100%, vždy však nad 95%. Pri  nízkom kyslíku počas infekcie Covid-19 nastáva stav nedokysličenia tela, ktorý spôsobuje, že krv “hustne”. 

Samotná infekcia primárne už na začiatku spôsobuje rast reaktívnych a zápalových proteínov v tele alebo rast sedimentácie erytrocytov a to  spôsobuje primárne zhoršenie viskozity krvi. 

Postupne vzniká nedokysličenie v orgánoch nazývané ako lokálna ischémia a ak zasiahne celé telo  hovoríme o celotelovej ischémii. Nedokysličenie teda nízka koncentrácia kyslíka spôsobuje,  že koncentrácia oxidu uhličitého musí byť vyššia a v dôsledku vysokej viskozity je odvod CO2 výrazne zhoršený a následne nastáva prekyslenie, ktorá znova vedie k zhoršeniu viskozity a reológie krvi. Nasleduje oxidačný stres a ten rovnako vedie k zhoršeniu viskozity a reológie. Je to začarovaný kruh. 

Vysvetlenie niektorých pojmov:

  •   nízka viskozita: krv tečie ľahšie a je “tekutá” (želaný stav)
  •   vysoká viskozita: krv tečie ťažšie a je “hustá” (neželaný stav)
  •   Viskozita je odpor tekutiny proti prúdeniu, čím je vyššia, tým je vyšší odpor proti prúdeniu.
  •   Krvná reológia pojednáva o deformačných vlastnostiach krvi a jej elementov. Elasticita alebo pružnosť  elementov znižuje viskozitu a naopak rigidita alebo tuhosť elementov zvyšuje viskozitu.
  •   ORP – oxidačno-redukčný potenciál meria sa v milivoltoch. Kladné hodnoty svedčia o existencii voľných kyslíkových radikálov, ktoré môžu poškodzovať bunky a ich komponenty. 

NAJNOVŠÍ ČLÁNOK: Ako zvýšiť hladinu kyslíka prirodzene aj u pacientov s Covid-19, aj postkovidové stavy - prípadová štúdia na Covid-19, zverejnenie: 7.3.2021

SpO2 hodnoty na oximetre nám ukazujú:

  •   normálna hladina kyslíka na oximetre SpO2: 98-100% (želaný stav)
  •   nižšie hodnoty SpO2, ktoré vyžadujú ostražitosť a kontroly: pod 95% 
  •   hodnoty, kedy treba vyhľadať lekára: pod 90%
  •   kritické hodnoty: pod 80%

Nízka saturácia hemoglobínu kyslíkom

Výsledkom všetkých týchto faktorov pod vplyvom koronavírusu je, že krv je tak hustá, že je len obmedzene schopná plniť svoje funkcie a teda vstrebávať, viazať a roznášať kyslík v pľúcach a odnášať oxid uhličitý. Preto kyslík klesá pod 90%, čo sa deje u pacientov s Covid-19, ktorí majú zápal pľúc.  Niektorým klesá kyslík aj na hodnoty cca. 80%, čo je život ohrozujúci stav.  Všetci však riešia len navyšovanie obsahu kyslíka a parciálneho tlaku kyslíka v pľúcach, ale nikto nerieši druhú stranu pľúc a to “tekutinu”, ktorá má kyslík viazať a roznášať po tele a odoberať z tela odpadový oxid uhličitý a odnášať ho do pľúc. A práve o tej druhej strane pľúc – o krvi je tento článok.  

Prekyslenie organizmu (acidóza)

Život sú chemické reakcie ako napríklad spaľovacie reakcie a oxidačné reakcie, kde palivo oxiduje, s tým, že vzniká energia a vzniká oxid uhličitý s vodou teda kyselina uhličitá. A práve tá spôsobuje acidózu ( okrem ďalších kyselín ). Lenže v stave hustej krvi teda jej zlého prúdenia je acidóza oveľa vyššia ako by bola v zdravom organizme s dobrým prúdením krvi. Následkom acidózy je oxidačný stres, lebo nízke pH sa vždy spája s vysokým ORP ( v mV ).

Riziko vzniku krvných zrazenín

Všetky faktory dohromady spomenuté hore spôsobia taký stav, že keď je krv veľmi hustá s  vysokou viskozitou a zhoršenou reológiou, tak v takom stave trombocyty sú vytláčané k stenám ciev a všetky faktory spôsobujú, že podmienky v tele sú  tkz. “lepivé”.

V stave acidózy pečeň produkuje viac LDL cholesterolu a reaktívne zápalové proteíny. LDL v kyslých a oxidačných podmienkach je lepivý a v konečnom dôsledku sa začína proces formovania plakov. To znamená, že červené krvinky vytvárajú ruličky. Beží aj proces formovania trombov. Trombocyty sa zhlukujú a ľahko sa formujú fibrínové vlákna, lebo všetky faktory, ktoré sme spomínali ovplyvňujú aj zrážanlivosť krvi a tendencia k tvorbe trombov je veľmi vysoká.  A to je dôvod, prečo aj mladí ľudia dostávajú infarkty a mozgové príhody a majú aj zvýšené riziko embólie. Pravdepodobnosť tvorby trombov je veľmi vysoká pri nízkych hodnotách SpO2. 

Kumulovanie odpadov

Pri veľmi nízkych hodnotách kyslíka, čo navyše nastáva je aj poškodzovanie mitochondrií -  palivových článkov našich buniek. V stave, keď v tele je nedostatok kyslíka, hoci je aj dostatok paliva, tak spaľovanie beží veľmi zle. Produkuje sa veľa odpadov. Všetky faktory, ktoré som spomínal ako acidóza, teda prekyslenie, oxidačný stres atď. poškodzujú aj DNA buniek. Vyliečení pacienti, ktorí ktorí boli v stave dlhodobej ischémie môžu mať poškodené DNA bunky alebo mitochondrie. Všetci viete, ako vyzerajú starí ľudia s mitochondriálnou nedostatočnosťou. Týmto poškodením sa pravdepodobne dĺžka života skracuje a zároveň pravdepodobnosť výskytu mnohých ochorení stúpa, pretože počas dlhotrvajúcich stavov hustej krvi telo ukladá odpady a nedokáže ich efektívne odstraňovať. Keď je krv hustá, obličkám a pečeni sa ťažko pracuje a ťažko sa im odstraňujú odpady z krvi.

Je to úplný opak oproti stavu, ak by bola krv dobre tekutá, teda ak by bola splnená podmienka perfektnej viskozity a reológie.

Vlastnosti krvnej reológie

Krv potrebuje byť v dobre tekutej forme preto, aby v pľúcach dobre odoberala kyslík, aby sa dobre filtrovala v obličkách, aby sa vylúčili všetky odpady a kyseliny. A taktiež, aby dobre odovzdávala v pľúcach pri príchode oxid uhličitý, ktorý sa prenáša rozdielom parciálnych tlakov alebo koncentrácií do pľúc tak, aby sa kyslík, ktorý je vo vyššom parciálnom tlaku v pľúcach zase vtlačil do kapilár, ktoré obklopujú každú alveolu v pľúcach a naviazal sa na červené krvinky.

Pľúca a krvná sieť

Pľúca majú dve strany. Jedna strana je vzduch, poprípade obohatený vzduch kyslíkom. Druhá strana je krv a medzi tým je stena alveol a stena kapilár.

Steny sú veľmi tenké, a aj keď tá stena alveol je v dôsledku pneumónie obalená povlakom a je zhoršený prestup, prestup je na druhej strane oveľa viac zhoršený zlými vlastnosťami krvi.

Ak by v stave pneumónie bola krv perfektná a tekutá, predsa len pravdepodobnosť vytlačenia oxida uhličitého z krvi do pľúc  a šanca nasatia kyslíka z pľúc do krvi by bola oveľa vyššia.

Tak by ľudia nemuseli upadať do stavov ischémie až pod SpO2 80%, ale mohla by to byť pravdepodobne úroveň 92% a viac.

Odporúčania pre užívateľov Bioquantu

Doporučujeme všetkým užívateľom Bioquantu, aby používali Bioquant ako prevenciu, lebo len v stave tekutej krvi imunita dokáže perfektne fungovať. V stave hustej krvi ani imunita nefunguje tak ako má, pretože aj biele krvinky sú v hustej, acidickej krvi, plnej voľnoradikálových foriem kyslíka, paralyzované - do výraznej miery. 

Eliminovanie a rozpúšťanie odpadov

Život sú chemické reakcie. Podmienky sú všetko. Acidóza posúva podmienky chemických reakcií zásadným spôsobom ku chorobám. U ľudí v acidických podmienkach nebežia chemické reakcie a enzymatické reakcie správne. Tieto faktory komplikujú chorobu Covid-19. Mnohí, ktorí sú vyliečení a museli byť na pľúcnej ventilácií môžu mať zdravotné následky. Na druhej strane je dôležité ako rýchlo upravia svoju viskozitu a reológiu krvi po vyliečení. Čerstvé odpady, ktoré vznikli v priebehu 2-3 týždňov choroby sa rozpúšťajú veľmi ľahko, keď je krv čo najskôr v dobrom stave a je tekutá, s nízkou viskozitou a dobrou reológiou. Ak však krv nie je v dobrom stave po prekonaní choroby, tak odpady v tele zostávajú a môžu neskôr spôsobovať ochorenia a komplikácie. Najťažšie sa rozpúšťajú staré odpady a sedimenty. Všetci viete, ako to je, keď niečo sedimentuje dlhé roky. Tie vrchné vrstvy sú vždy krehké a dajú sa rozbiť a odstrániť ľahšie. Tie spodné sú hutné, pospájané, vytvárajú sa tam fyzikálne aj chemické väzby. Staré odpady je ťažké odstrániť. 

Pokiaľ sa všetci vyliečení začnú starať o svoju krv, aby vytvárala  dobré podmienky, aby bola tekutá, začnú si kontrolovať výstupy moču ako pH a ORP,  tak plaky z ciev, alebo iné depozity v medzibunkovom priestore sa dajú ešte odstrániť. Ak krv má nízku viskozitu a dobrú reológiu,  tak aktivita bielych krviniek stúpa a dochádza k odstraňovaniu a rozpúšťaniu odpadov. V prípade, že po chorobe ostáva krv v zlom stave, tak odpady v tele ostávajú a poškodenia DNA či mitochondrií môžu ovplyvňovať následný život človeka.

Mechanizmy zhoršenia stavu zdravia a ako bežia

Spomenuté informácie v tomto článku sú podložené literatúrou a štúdiami. Mechanizmy vzniku srdcovocievnych ochorení, alebo aj trombózy sú popísané v literatúre, napríklad aj v literatúre o hemodynamike a hemoreológii. Sú to preskúmané vedné disciplíny, ktoré sa venujú štúdiu o krvnej reológií a viskozite a ich súvislosti s mnohými ochoreniami. Sú preskúmané aj sekundárne prejavy rôznych ochorení a ich vplyv na krv a krvnú reológiu.

Tento mechanizmus, ktorý je tu opísaný sa deje v každom človeku od mlada, približne od veku 15-20 rokov. V určitom období života nám diagnostikujú nejaké ochorenie ako napríklad hypertenziu, obezitu, cukrovku atď. Spôsobueje si to sami. Všetky tieto procesy si kazíme sami a robíme to v malých dávkach opakovane a vždy tam je ten mechanizmus, ktorý som opísal cez viskozitu a reológiu. Stačí ak sa niektoré obdobia v živote nehydratujeme správne a už to je faktor zhoršujúci viskozitu a reológiu a spôsobujúci acidózu a oxidačný stres a zápaly endotelu. A už sa to rozvíja potichu, pomaly. Covid 19 keďže trvá v tele krátko nevytvára až také množstvá odpadov, aké si môžeme vytvoriť za 50 rokov života. Ale poškodenia sú o to silnejšie, lebo kyslík klesá príliš nízko.

Odpady, ktoré sa počas liečby vytvoria, ak si neudržujeme v tele dobrú viskozitu a reológiu odstránime pomerne ľahko v prípade, že si po liečbe nastavíme a udržujeme dobrú viskozitu a reológiu krvi. Ale poškodení DNA a mitochondrií a ich DNA sa asi nezbavíme už nikdy a budeme s tým musieť žiť. Ak sme počas liečby dostali aj nejakú srdcovocievnu príhodu alebo trombózu, aj tieto zanechajú trvalú stopu v našom tele.

Homeostáza a jej porušenia za hranicami regulačných schopností tela

Zabudol som spomenúť jeden mechanizmus a to je to, že keď je krv hustá, erytrocyty sú rigidné, teda tuhé a neelastické (pretože každú minútu preteká celý objem krvi cez krvné riečište, ktoré má dĺžku cca. 100 000km, pričom najdlhšiu dĺžku má endotel kapilár a erytrocyty sa cezeň predierajú  a trú sa o vnútornú výstelku) a vytvára sa tam trenie a poškodzovanie endotelu. Vytvára sa zápal endotelu a zo zápalu endotelu stúpajú zápalové proteíny a opäť sa zhoršuje viskozita a reológia. To je posledný faktor, ktorý som zatiaľ nevysvetlil v celej tejto skladačke. Teda ľudia s určitými rozvinutými ochoreniami môžu trpieť na Covid-19 oveľa viac ako mladí a zdraví ľudia a predovšetkým sú to starší ľudia, ktorých ho prvotná viskozita a reológia v dobe, keď vírusové ochorenie dostali bola zhoršená.  To ovplyvňuje stav ich imunity a preto ich schopnosť brániť sa vírusu je týmto faktorom výrazne znížená. Okrem toho aj určité lieky zvyšujú citlivosť ľudí na tento vírus, mechanizmy už sú známe.

Ak sme prekročili magickú hranicu homeostázy, tak tam, kde už nie je možná vazodilatácia a v tkanive je ischémia, no tak samozrejme v tele začínajú sa hromadiť veci, ktoré telo nevie regulovať. 

Telo sa snaží zvyšovať hematokrit, ale to je faktor, ktorý funguje ako regulačný len v stave malých odchýlok od normálnej viskozity. V horeuvedenom stave funguje ako faktor, ktorý zvyšuje viskozitu a tým funguje ako kladná spätná väzba a viskozita sa zhoršuje. Telo nie je schopné svojimi reguláciami zvládnuť výrazné odchýlky od normálnej viskozity a reológie. Ak máte so stúpajúcim vekom stúpajúci hematokrit, je to jasný signál, že sa vo vás zhoršuje viskozita a reológia krvi. Ak ich napravíte, telo hematokrit zníži. Môžu tom pozorovať všetci používatelia prístroja Bioquant.

Je normálne, že v tom tkanive, kde  sa rozvíja lokálna ischémia bežia hore popísané procesy. Najkritickejšíorgán začína trpieť väčšou a väčšou ischémiou, nasleduje acidóza, následne oxidačný stres, nasledujú zápalové procesy v tele. Vytvárajú sa zápalové proteíny, ktoré zhoršujú viskozitu krvi ešte viac.

Obrázok prvý: Červené krvinky sú oddelené, elastické, ľahko prechádzajú kapilárami.

Obrázok druhý: Červené krvinky sú lepivé a spájajú sa do ruličky. Nie sú schopné naviažať na seba kyslík, tak ako oddelené krivnky. Ťažko prechádzajú kapilárami, musia sa cez nich ,,trieť,, a vytvárajú zápal. V pozadí vidno vystupujúci fibrín.

Oximeter ako diagnostická pomôcka

Kingray Oximeter Profi meria tepovú frekvenciu, index perfúzie a kyslík SpO2.

Termíny sú dobre vysvetlené a definované v (1).

Kyslík SpO2: Saturácia kyslíkom označovaná ako SpO2, je definovaná ako pomer oxyhemoglobínu k celkovej koncentrácii oxy- a deoxy-hemoglobínu prítomného v arteriálnej krvi. Arteriálna saturácia kyslíkom, SpO2 (parameter meraný oximetrom) sa zvyčajne vyjadruje v percentách. Za normálnych fyziologických podmienok je arteriálna saturácia kyslíkom 95-100 %. Ak si pri nízkom SpO2 nasadíte Bioquant , zlepšenia viskozity a reológie krvi skôr či neskôr prinesú nárast SpO2 smerom k normálu, čo je 95-100% Ak ste dlhodobý používateľ a neviete dosiahnuť 98-100% doporučujeme zvýšiť príjem železa v strave, aby sa zvýšila kvalita hemoglobínu, lebo červené krvinky sa produkujú neustále, každú jednu sekundu sa vyrába 2 milióny červených krviniek. Ich výroba trvá dva dni. Životnosť je 4 mesiace a ich vlastnosti a ich membrány sú kľúčové pre transport kyslíka, čo sa dá ovplyvniť prístrojom Bioquant.

Perfúzny index: Perfúzny index alebo PI sa označuje ako pulz index alebo index perfúzie. Je to pomer pulzujúceho krvného toku k pulznému statickému krvnému toku v periférii tkaniva u pacienta, ako napríklad prsta. Perfúzny index je indikácia sily impulzu v mieste senzora. Hodnoty PI sa pohybujú od 0,02% pre veľmi slabý pulz do 25% pre extrémne silný pulz. Index perfúzie sa líši v závislosti na pacientoch, fyziologických podmienkach a monitorovacích miestach. Kvôli tejto variabilite by si mal každý pacient vytvoriť svoj vlastný “normálny” index perfúzie pre dané miesto a použiť ho pre monitorovacie účely. Vysoké PI znamená tiež, že pulzná vlna od srdca sa šíri k periferiam dobre, že tok krvi v cievach  je laminárny a kapilarita miesta, v ktorom sa meria je dobrá a tak pulzná vlna dosahuje veľkú amplitúdu, čo znamená dobré prekrvenie všetkých orgánov tela a nielen danej periférie, teda napríklad končeka prsta. 

Srdcová frekvencia (tepová frekvencia): Aj keď existuje široká škála normálnych podmienok, nezvyčajne vysoká alebo nízka srdcová frekvencia môže naznačovať závažný problém. Poraďte sa so svojím lekárom, ak je vaša pokojová srdcová frekvencia neustále nad 100 úderov za minútu (tachykardia) alebo ak nie ste športovec a pokojová srdcová frekvencia je pod 50-60 úderov za minútu (bradykardia) - najmä ak máte iné príznaky alebo príznaky ako sú mdloby, závraty alebo dýchavičnosť.

Dlhodobí užívatelia Bioquantu majú srdcovú frekvenciu od 50-60 úderov, pretože ich srdce je silné a v dobrom stave, cievy sú čisté a krv s dobrou viskozitou a reológiou ľahko prúdi cievami až k perifériám. Vtedy homeostáza aj hemostáza fungujú tak, ako treba a telo si reguluje hravo podmienky v ktoromkoľvek orgáne a tkanive. Variabilita srdcového pulzu takýchto ľudí je veľmi vysoká a srdce okamžite reaguje na každý pohyb človeka, na meniacu sa potrebu krvi v ktoromkoľvek orgáne. 

Avšak aj mnohí chorí majú 50-60 úderov za minútu, ale to preto, že ich krv je hustá, srdce vyčerpané a slabé. Variabilita ich srdcového pulzu je slabá. Srdce nevládze reagovať na meniace sa potreby tela a orgánov. Také srdce musí najprv zosilnieť, jeho variabilita pulzu sa musí zvýšiť, tepová frekvencia najprv rastie, tak ako sa zlepšuje stav srdca a stav krvi a až potom je šanca na pokles tepovej frekvencie ako sme uviedli v predchádzajúcom prípade. Nie u každého sa však dá stav zlepšiť, lebo stav ciev a stav oslabenia srdca tu hrá významnú úlohu.

Ako funguje index perfúzie

Každý človek je zostavený z množstva článkov. Je to jedna reťaz, v ktorej sú všetky orgány, systémy a tkanivá samostatnými článkami reťaze. Keď ju budeme napínať, vždy povolí len jeden článok. Ak zoberiem 100 rovnakých reťazí ( reprezentujú 100 ľudí )a budeme ich napínať,  vždy povolí iný článok a nie vždy len ten istý. A tak je to aj  u všetkých ľudí a to je tá príčina rozdielu, prečo sa u ľudí rozvíjajú rôzne ochorenia. Dokonca každý náš prst má inú kapilaritu.

Ak si zoberiete oximeter, ktorý meria index perfúzie a dáte si ho na rôzne prsty, zistíte, že na každom inom prste je index perfúzie rôzny. Vypovedá to o tom, ako sa pulzná vlna od srdca šíri ku koncu prstov. Prvá časť ciev pozdĺž ruky je spoločná, ale mení sa to, keď sa začne systém rozvetvovať do ciev do každého prsta a cez arterioly až po kapiláry…. Prst s najhoršou kapilaritou nám v chlade bude chladnúť najrýchlejšie a jeho PI je najnižšie pri porovnávaní prstov.

Prístroj je vhodný nato, aby človek vedel hodnotiť svoju viskozitu a reológiu krvi počas používania Bioquantu, aby videl, že laserový prístroj Bioquant naozaj funguje. Napríklad použijete laser Bioquant, dáte si ho do nosa, máte veľmi nízky pulz index. Pulz/Perfusion index keď počas aplikácie stúpa, viskozita a reológia sa postupne zlepšuje. Najprv PI narastie a potom, keď už je viskozita a reológia optimálna tak vtedy nastáva jav, že organizmus preberá kontrolu a začína vazokonstrikciu a pulz index sa vracia do normálu.  Ak ste však zdravý a máte optimálnu viskozitu a reológiu krvi vo svojom tele, nezaznamenali by ste takmer žiadnu zmenu. Vaše telo je optimálne nastavené a funguje správne.

Po zlepšení viskozity a reológie prístrojom Bioquant sa reťaz článkov - orgánov a tkanív - zlepší. Zlepší sa prekrvenie, ale to čo už by bolo prekrvené viac ako treba,  tak tam sa začína redukovať prietok krvi a keď sa zredukuje, tak pulz index zase ide naspäť buď k pôvodným hodnotám, alebo niečo vyšším hodnotám ako pred aplikáciou. Tým vlastne nastane ten jav, že sa zníži prietok krvi, pretože krv je už tekutá a ľahko prúdi. Ľahko sa srdcu pumpuje, ľahko prúdi celým telom a orgány, ktoré sú prekrvené viacej uberú prietok krvi a orgány, ktoré boli neprekrvené pred aplikáciou, tak ich prekrvenie sa zlepší.  Práca srdca celkom logicky najprv stúpa, lebo stúpa celotelovo perfúzia tkanív a teda aj objem krvi pumpovanej srdcom a po ustálení klesá a môže byť nižšia ako pred aplikáciou. Ak máte napríklad ložiská v mozgu po mozgovej  príhode, aplikácia Bioquantu spôsobí, že problémové oblasti sa prekrvia najviac. 

V tom je krása úpravy viskozity a reológie, že upravuje sa to, čo je v najhoršom stave. To, čo je v dobrom stave nepotrebuje žiadnu nápravu a ani žiadnu reálne nedostane. Riešite vždy len problémy, pretože ste zlepšili viskozitu a reológiu krvi. Riešite a staráte sa o najslabšie články reťaze Vášho tela.  Krv  sa postará o najviac problémové miesta vo vašom tele, postará sa o to, že sú dobre prekrvené, že majú dostatok kyslíka, že spaľovacie procesy bežia správne. 

Spaľovanie paliva

S tým spaľovaním je to takto. Ak spaľujete karbohydráty napríklad glukózu, dostávate oxid uhličitý, vodu a energiu. Ak v tele priškrtíme kyslík, čo sa deje pri Covid-19, tak spaľovanie sa začne meniť. Namiesto čistých médií energie ATP a H2CO3 a energie,  vzniká iba málo energie a metabolity, ktoré sú ťažko odstrániteľné z tela. Je to úplne iné spaľovanie, spaľovanie v redukovanom kyslíkovom režime, kde sa tvorí málo energie a veľa odpadov. Ale aby ste vytvorili energie toľko koľko treba, spotrebujete oveľa viac paliva a produkujete ešte oveľa viac odpadov. Tie odpady treba odstrániť, ale ako sa to dá, keď krv je hustá s vysokou viskozitou a zlou reológiou?  Fakticky to nie je možné. Tu som na tomto príklade jednoducho vysvetlil, ako to vlastne funguje, keď spaľovanie nebeží tak ako treba. Krv prináša palivo. Každá bunka je palivový článok. K tomu palivu prináša kyslík. Tie pomery sú presne nastavené a regulované. Ak je kyslíka málo a krv ho nedodáva dosť, procesy nebežia optimálnou cestou a jednoznačne to ničí naše telá. 

Ak teda máte Bioquant a už máte diagnostikovaný Covid-19 tak Bioquant vám len pomôže. Počas liečby, aj počas rekonvalescencie. Urobte opatrenia, aby vaša viskozita a reológia krvi boli čo najlepšie. Potrebujete ich mať optimálne, aby sa odstraňovali odpady z tela, a aby regenerácia tela po chorobe prebehla čo najlepšie a aby sa odpady odstránili v počiatočným štádiách a aby sa neusádzali. 

Zdroje

1, https://www.youtube.com/watch?time_continue=200&v=2v3rae-73jc&feature=emb_logo

2, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK554776/

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200301-sitrep-41-covid-19.pdf?sfvrsn=6768306d_2

3, https://www.who.int/publications-detail/oxygen-sources-and-distribution-for-covid-19-treatment-centres

4, https://www.medscape.com/answers/2500122-197477/how-is-severe-or-critical-coronavirus-disease-2019-covid-19-managed

5, https://www.livescience.com/silent-hypoxia-killing-covid-19-coronavirus-patients.html

Odporúčané produkty4

kingray.sk Reviews with ekomi.sk