Ako súvisí reológia a viskozita krvi so srdcovocievnymi ochoreniami?

Ako súvisí reológia a viskozita krvi so srdcovocievnymi ochoreniami?

Tento článok sme sa rozhodli napísať, aby ľudia mali solídnu jednoduchú informáciu k pochopeniu toho, prečo väčšina populácie trpí tým istým ochorením.

Všade sa sústavne opakuje, že srdcovocievne a mozgovocievne ochorenia má až 60% populácie. Ale nikto nevraví ako sa k nim tá časť populácie dopracovala. To čo je za týmito ochoreniami sa nazýva reológia krvi a jej fyzikálne vlastnosti.

Reológia krvi (hemoreológia) – veda o toku krvi vo vzťahu k tlaku, prietoku, objemu a odporu v cievach, špeciálne vo vzťahu k viskozite a deformácii červených krviniek pri mikrocirkulácii krvi.

Viskozita – odpor tekutiny proti toku alebo zmene tvaru. Viskozita krvi je dôležitý faktor pre prúdenie krvi cievami a srdcom, jej zvýšenie môže zhoršiť obeh krvi. Závisí od zloženia plazmy, množstva a veľkosti krviniek a od ich reologických vlastností.

Ako sa srdcovocievne ochorenia rozvíjajú

So srdcovocievnymi ochoreniami to je tak, že niečím sa začnú rozvíjať a potom to ochorenie postupuje ďalej. Ak sa pridá jeden liek časom sa pridá druhý, tretí…a stav sa vždy na chíľu zastabilizuje a udržiava. Človek je akoby v špirále zhoršovania ochorenia. Ako vzniká špirála, teda stav, že zo zlého je ešte horšie a ešte horšie? Tento jav sa nazýva kladná spätná väzba. 

Takýto jav pozorujeme keď mikrofón, zosilovač a reproduktory sú v takej pozícii, že zosilnený hlas z reproduktorov sa dostáva čiastočne do mikrofónu a opať sa zosilní a zo zosilneného výstupu reproduktorov sa hlas zosilňuje až to skončí pískaním a veľmi hlasitým zvukom na hranichach možností systému. 

Tento zvuk pripomína zvuk z monitorov srdca, keď srdce dobije, tak taktiež sa vydáva vysoký neprušovaný tón. Zosilenenie spätnej väzby ovplyvňuje, ako dlho sa proces odohráva a aký bude jeho výsledok. Stíšenie hlasitosti, teda oslabenie kladnej spätnej väzby a zmena vonkajších podmienok – umiestnenia reproduktorov a mikrofónu problém vyriešia. Niekedy,  ak je hlasitosť zosilovača silne nastavená, teda kladná spätná väzby je veľmi silná, môže reproduktory aj nenavratne poškodiť.

Zo všetkých preštudovaných zdrojov k tejto problematike je možné si naštudovať tento dokument: 

 Dintenfass, L. (1969). Blood rheology in pathogenesis of the coronary heart diseases. American Heart Journal, 77(1), 139–147. doi:10.1016/0002-8703(69)90139-2

Tento dokument popisuje priebeh rozvoja tohto typu ochorení.

Prezentáciu, prečo vznikajú srdcovocievne ochorenia v slovenskom jazyku nájdete TU.

Regulácia organizmu a spätné väzby

Človek je zložitá regulačná sústava. Princíp udržania života má množstvo regulácií.  Tieto regulácie majú všetky záporné spätné väzby, aby sa sústava vždy zastabilizovala pri akejkoľvek výchylke, ktorý sa nazýva homeostáza. Takýto systém je stabilný a reguluje sa tak ako treba, okrem prípadu ochorení, ktoré sa rozvíjajú zo zhoršenej reológie krvi a zhoršených vlastností červených krviniek. Tu sa prejavuje kladná spätná väzba čo znamená, že zhoršenie fyzikálnych vlastností krvi ovplyvňuje mnohé procesy v organizme, čo vedie k ďalšiemu zhoršovaniu vlastností krvi a ochorenia sa takto môžu rozvíjať. 

K čomu vedie zmena vlastností červených krviniek

Pod vplyvom vonkajších faktorov alebo genetiky nastáva ako prvý následok zvýšenie agregability (retiazkovitenie, zhlukovanie) červených krviniek a zvýšenie ich tuhosti. 

Séria ďalších následkov sa rozvíja v kaskáde, jedno zhoršenie vyvoláva iné, a to vyvolá ďalšie.  Ovplyvňuje to kapiláry, krvné doštičky sa posúvajú na perifériu krvného toku, zhoršuje sa viskozita krvi, narastá odpor proti jej prúdeniu, zhoršuje sa cirkulácia krvi,  mikrocirkulácia, zhoršuje sa transport kyslíka, objavujú sa hypoxie, nastáva poškodzovanie cievnych stien,  zvyšuje sa lepivosť doštičiek v dôsledku patológie cievnych stien. 

Formujú sa mikrotromby a mikroembólie, až sa procesy rozvinú do trombózy, infarktu a nekrózy tkanív.Viď uvedený zdroj hore.

Ako sa tieto procesy začínajú a ako končia

Prvotnou príčinou môže byť čokoľvek, čo ovplyvní nepriaznivo reológiu krvi a vlastnosti červených krviniek.

Vírusy, baktérie, toxíny, predispozícia na diabetes, rakovinu, trauma a ďalšie faktory ako stres, fajčenie, povolanie, nadváha, pohlavie atď. spôsobujú výskyt molekúl v krvi, ktoré ovplyvňujú práve fyzikálne vlastností krvi ako viskozitu a reológiu.

Ak si predstavíme, že v tele človeka je 100 až 150 000 km ciev, z ktorých prevažná časť sú kapiláry s menším priemerom, ako je priemer červených kriviniek a 20 až 30 triliónov červených krviniek, ktoré pri pohybe v kapilárach sa musia šmýkať po stenách kapilár, tak vidíme, že vzájomné interakcie červených kriviniek a endotelu (výstelke ciev) pri zvýšenej tuhosti červených krviniek musia vyvolávať dráždenie endotelu.

Viacero literatúr uvádza ako následok rozvoj endotelovej dysfunkcie, ochorenia perfiérnych ciev, rozvoj aterosklerózy atď.

Po zhoršení reológie krvi a vlastností červených krviniek sa objavuje syndróm vysokej viskozity krvi, ktorý nesie so sebou viacero prejavov a má viacero následkov.  Organizmus prechádza z jednej strany, ktorá sa nazýva zdravie mostom, ktorý je však jednosmerným mostom na druhú stranu,  kde už sú chorobné stavy ako lokalizovaná stáza, hypoxia, agregácia krvných doštičiek a oklúzia kapilár a lokalizovaná acidóza. 

Tieto stavy vytvárajú pozitínu spätnú väzbu na druhú stranu zdravia a tak stav zdravia sa presúva a mení stále viac na druhú stranu, ktorá sa nazýva choroba.

Pravá strana smeruje k nevratným zmenám v organizme s následkami ako infarkt myokardu, trombóza koronárnych ciev, hypertenzia, ischemické príhody, trombóza, gangréna, ulcerózne rany. 

Keďže primárne faktory vieme ovplyvňovať len čiastočne svojim životným štýlom, všetky kroky, ktoré budú udržiavať viskozitu a reológiu vašej krvi v stave dobrých vlastností včítane deformovateľnosti a elasticity červených krviniek pomožu udržiavať vaše zdravie. 

Na obrázku vidíme krvnú zrazeninu, ktorá vzniká v dôsledku zhoršenej koagulácie krvi ako následku hore uvedených procesov.

Citácie o viskozite krvi a krvnej reológii

Uvádzame ešte jeden zdroj o význame regulácie viskozity krvi v prevencii a ošetrovaní chorôb: Regulation of blood viscosity in disease prevention and treatment CHEN Gan1, ZHAO Lian1, LIU YaoWen3, LIAO FuLong2, HAN Dong2 & ZHOU Hong1*.

Z uvedeného zdroja citujeme:

”Viskozita, základný parameter v reológii, je hlavným determinantom šmykového napätia spôsobeného prietokom krvi a hrá dôležitú úlohu pri udržiavaní vaskulárnej homeostázy. Viskozita krvi je určovaná hlavne hladinami hematokritu, viskozitou v plazme a deformovateľnosťou a agregáciou červených krviniek (RBC). Viskozita krvi sa mení za normálnych fyziologických podmienok v dôsledku rozdielov v dedičnosti, pohlaví a zemepisu. Pri patologických stavoch zmeny v krvnej viskozite obvykle korelujú s dysfunkciou endotelových buniek a zmenami v strihovom strese, ktorý je sprevádzaný prietokom krvi, čo môže poškodiť obehový systém a súvisiace tkanivá a orgány. Abnormálna viskozita krvi zohráva dôležitú úlohu pri rozvoji kardio-cerebrovaskulárnych ochorení, cukrovky, hemoragického šoku a ochorenia obličiek. Pri liečbe týchto ochorení sa veľa pozornosti venuje regulácii viskozity krvi, ktorá je rozhodujúca pre úspešnú liečbu a vyhýbanie sa nežiaducim syndrómom. "

"Ako sme už spomenuli, abnormálne zmeny viskozity krvi sú úzko spojené s patogenézou a vývojom mnohých chorôb. Existuje stále viac dôkazov, ktoré naznačujú, že regulácia viskozity krvi je prospešná pre liečbu chorôb. "

“ Viskozita krvi je dôležitým parametrom, ktorý sa má brať do úvahy pri hodnotení liekov a pri výskume ich mechanizmov účinku, pretože úzko súvisí s patogenézou, vývojom a prognózou kardio a cerebrovaskulárnych ochorení, cukrovky a iných ochorení. Viac záujmu sa začína  venovať liečbe, ktorá manipuluje s viskozitou krvi. V klinike je však niekedy prehliadaná  bio-účinnosť viskozity. Úloha hemorheológie v patogenéze, vývoji a prognóze choroby si vyžaduje väčšiu pozornosť. Budúce výskumy by mali zahŕňať nasledovné: (1) Vzťah medzi hemoreologickými parametrami a koreláciou medzi abnormálnou viskozitou krvi a dysfunkciou endoteliálnych buniek, ako je viskozita krvi a patogenéza, vývoj a prognóza chorôb; (2) prínosy liečby, ktoré kontrolujú viskozitu krvi v rôznych štádiách ochorenia; a (3) korelácie medzi hemoreologickými parametrami a inými klinickými parametrami. Treba takisto stanoviť všeobecný systém diagnostiky a monitorovania účinnosti liečby.”

Ak vás problematika zaujala, v získavaní informácií môžete použiť kľúčové slová:  

blood viscosity, cardio-cerebrovascular diseases, diabetes mellitus, hemorrhagic shock, endothelial dysfunction, blood rehology, erythorcyte deformability ,elasticity, rigidity, agregability

Článok bol spracovaný v spolupráci firiem Yalong Trade s.r.o. a Kingray s.r.o. s využitím oficiálnych zdrojov literatúry  a informácií k prístroju Bioquant na úpravu reológie krvi a úpravu vlastností červených krviniek.

Youtube kanál, ktorý sa venuje krvnej reológií

Yalong Trade s.r.o.

V prípade záujmu o vyšetrenie kvapky krvi na mikrosope, kontaktujte nás na čísle 0907 173 910. Toto vyšetrenie je možné u nás v Revúcej.

Odporúčané produkty1