Ako zlepšiť celkové zdravie svetlom a frekvenciami?

Ako zlepšiť celkové zdravie svetlom a frekvenciami?

Zvýšenie vibrácii tela zlepšuje mentálne a celkové zdravie. Kvalitnejší život dosiahnete ovplyvňovaním celého tela komplexne. A ide to aj inak ako stravou alebo jógou. Živé bunky a ich vibrácie sa môžu ovplyvňovať aj svetlom a frekvenciami, čo sa prejaví na zvýšení energetického pola buniek a človeka. 

Prvá časť:  Biopole - odkiaľ sa berie?

V prvej časti článku sa dozviete o fyzikálnych zákonitostiach. Snažili sme sa o jednoduché vysvetlenie na príkladoch. Je však obtiažne vysvetliť komplikovanú problematiku príliš zjednodušene, uvádzame preto aj príklady pre ľahšie pochopenie.

Človek je živý systém buniek. 

Človek je super pozíciou množstva buniek atómov, molekúl, informácií. Je chemickou továrňou v ktorej neustále prebiehajú procesy získavania a tvorby energie, regenerácie a obnovy, odstraňovania produkovaných odpadov. Prebiehajú procesy myslenia, regulácie, kontroly a riadenia, generovania elektrických pulzov riadiacich srdce, produkcia hormónov, riadenie systémov, teploty, snímanie údajov zo senzorov našich zmyslov, ich spracovávanie a vydávanie povelov telu pre podvedomé alebo vedomé reakcie. Naše telo je hmotné. Procesy v tele sú fyzikálne a chemické a teda tiež hmotného charakteru.  Rovnako aj myšlienky hmotného tela sú hmotné.  Hmotný je dokonca aj výsledok operácie sčítania 1+1 na kalkulačke, pretože museli prebehnúť procesy snímania, spracovania vo forme jedničiek a núl v elektrických obvodoch kalkulačky. Podobne to beží aj v našom mozgu.  

Ak si zoberieme neživú hmotu – atómy a ich zloženie, vidíme, že elektróny neustále nepredstaviteľnou rýchlosťou obiehajú okolo jadra a látky z nich tvorené sú schopné reakcií s inými atómami, kedy dochádza k preskupovaniu elektrónov, reaktanty sa menia na produkty alebo naopak v závislosti od stavových podmienok. Tak napríklad červené krvinky raz nasávajú kyslík a inokedy kysličník uhličitý len a len na základe malého rozdielu v stavových podmienkach chemických reakcií. Tieto stavové podmienky sú fyzikálne veličiny:  tlak, teplota, koncentrácie produktov a reaktantov ako aj parciálne tlaky a rozhodujú čo ako beží, kde sa proces ustáli. Tak ako v človeku neustále prebieha prísun a tvorba a spotreba energie v najrôznejších formách.

Vidíme, že  javy v neživej hmote  ktorých prejavy vieme vytvárať, riadiť, merať ako napríklad prietok prúdu vodičmi, vieme tvoriť a meniť elektrické, magnetické alebo elektromagnetické polia alebo kontrolovať jadrové reakcie tak si telo riadi procesy vo svojej chemickej továrni skladajúcej sa z miliárd malých chemických reaktorov teda buniek. 

Dodnes nikto neodpovedal na otázku, odkiaľ sa berie energia na pohyb elektrónov okolo jadra atómov. Odkiaľ pochádza? 

Raz som sa vyjadril, obrazne povedané,  že atóm je živý. Ak by elektróny neobiehali okolo jadra, život by neexistoval. Ak vytvoríme kdekoľvek vo vesmíre podmienky vhodné pre život, život vznikne sám od seba lebo atómy sú živé. Živé v tom zmysle, že pohyb znamená život.

Všetky procesy okolo nás predsa prebiehajú so stratami a tento proces obiehania elektrónov okolo jadra je bez strát? Napríklad ak nejaký atóm zachytí fotón a posledný elektrón preskočí na vyššiu dráhu absorbuje energiu fotónu. Ak tento elektrón skočí späť na pôvodnú dráhu vyžiari fotón ale s dlhšou vlnovou dĺžkou a s menšou energiou ako prijal. Ešte aj tento proces preskoku elektrónov prebieha so stratou. Podobne bez strát sa šíria fotóny vesmírom vo forme elektromagnetických vĺn kde vo vlne ide energia hore a dole, hore a dole a ako vlna pritom postupuje vpred rýchlosťou svetla. Táto energia sa zachytí v hmotnom prostredí nejakým atómom a mení sa na energiu v inej forme. Napríklad solárne panely zachytávajú fotóny a vyrábajú elektrickú energiu. Alebo je to energia tepelná. Alebo fotóny kmitajú molekulami alebo nimi rotujú, alebo hmotu tak zahrievajú, že ju odparujú atď.

Základným atribútom vzniku hmotnej formy života je pohyb elektrónov. Život biologických stvorení  vo svojej hmotnej forme je transfer elektrónov.

Ak si zoberieme živé ľudské telo a porovnáme ho s tým istým mŕtvym telom v čom je rozdiel?   

Stále sú tam tie isté bunky, atómy, elektróny, ale informačné toky a procesy získavania energie, spracovania a využitia energie sa zastavili. Telo postupne chladne na teplotu okolia.  Stále tie isté elektróny obiehajú okolo jadier svojich atómov ale sa už nepreskupujú, chemické reakcie a informačné toky už neprebiehajú. Je tu teda evidentný rozdiel. Vedci už dokázali tento rozdiel zachytiť a niektorí ho označujú ako biopole, iní energetické pole. Napríklad ho preukazujú Kirljanove fotografie.

Keďže život je transfer elektrónov, a pohybujúce sa elektróny vytvárajú okolo seba určité polia, vytvárajú tak biopolia vo svojom okolí. Celkový prejav sa stráca kvôli obrovskému chaosu a obrovskému počtu týchto presunov v rámci tela človeka. Ak by pohyb elektrónov zosynchronizoval v jednom smere a vykonával synchrónne, biopole človeka by bolo ohromné.

Podobne je to so svetlom. Denné svetlo nemá takmer žiadne silové účinky kvôli rôznym smerom kmitov, ak sa však všetko usporiada, tak vhodne zvolené laserové svetlo dokáže páliť kov a odparovať tkanivá. Stačí tú rozptýlené energiu usporiadať. Napríklad EEG mozgu sníma elektrické signály na povrchu kože, ktoré sú prejavom vyššieho usporiadania aktivity s dominantou frekvenciou mozgu odpovedajúcej jeho aktivite.

Keďže sme videli, že v priemysle sa rôzne svetlá používajú na rôzne účely položili sme si otázku, či by sme nevedeli vylepšiť vlastnosti svetla nášho prístroja Bioquant,  aby sme zlepšili jeho účinky. Odpoveď nájdete nižšie v texte.

Druhá časť:  Interakcie svetlo – hmota

Svetlo ovplyvňuje všetky živé bunky, na ktoré pôsobí. Obrázok pred a po pôsobení usporiadaného svetla na živé hmotné telo. Energetické telo rozširuje. Samoregeneračné procesy bežia optimálne. Tento proces nastáva aj u užívateľov prístroja Bioquant. 

Naša spoločnosť od začiatku práce na prístrojoch Bioquant venovala veľkú pozornosť tomu, aby náš prístroj bol navrhnutý tak, aby bol len a len prínosom pre človeka. Hovoríme o prístroji Bioquant. Venovali sme niekoľko rokov testovania prístroja Bioquant s rôznymi svetlami pôsobiacimi na človeka.

Svetlo vytvára rôzne interakcie s hmotou. 

Kľúčové slová k tejto téme sú : light matter interraction 

V živej hmote sú mechanizmy rovnaké ako v neživej hmote, avšak účinky sú v živej hmote aj iné,  nakoľko ide o živý reaktor s množstvom prebiehajúcich fyzikálnych chemických a informačných procesov.

Napríklad prúdenie alebo tok krvi ako kľúčového atribútu zdravia je fyzikálny proces. Regulácia teploty  je informačno – fyzikálno - chemický proces. Z glukózy v prítomnosti kyslíka sa tvorí energia vo forme ATP, vzniká jemná kyselina uhličitá alebo inak kysličník uhličitý a voda. Energia z ATP sa používa na palivo všetkých druhov chemických reakcií, vrátane tých, ktoré sú potrebné na kopírovanie DNA a budovanie proteínov. V týchto reakciách kontrolujú enzýmy prenos energie z hydrolýzy ATP na tvorbu ďalšej chemickej väzby. V tele beží veľké množstvo procesov, aby telo fungovalo správne.

Krv je najdôležitejší orgán v tele.

Každá naša bunka je komplikovaný chemický reaktor schopný reparácie, regenerácie, množenia sa. Aby tieto procesy mohli správne fungovať, pretože naše bunky tvoria tkanivá a nevedia sa hýbať, tak látka, ktorá im všetko prináša do reaktora, v ktorom tie chemické reakcie bežia, sa nazýva krv. Krvinky a  plazma prinášajú všetko, čo bunky potrebujú a aj odnášajú všetky produkty chemických reakcií preč z tohto reaktora. Ak by odnášanie neprebiehalo, bunka by sa udusila. Je to ako keby ste človeka uzavreli do nádoby v ktorej nie je výmena vzduchu a prísun kyslíka.

Po vydýchaní kyslíka sa človek udusí odpadom chemických reakcií a to kysličníkom uhličitým. Je to ako keď človek prestane piť vodu, krv sa zahusťuje, koncentrácia odpadov narastá až človek upadne do kómy a zomrie. Telo zomiera, lebo sa udusí vo svojich odpadoch.

Čo je vlastne svetlo?

  • Svetlo je fenomén, ktorý s hmotou reaguje.
  • Svetlo je energia.
  • Svetlo sa interpretuje ako častica určitej hmotnosti, ktorá má svoju energiu a je to fotón.
  • Svetlo je aj elektromagnetické vlnenie, teda vlna, ktorá má svoju frekvenciu vlnenia alebo inak povedané svoju vlnovú dĺžku.
  • Farba svetla je zviazaná s tým, ako ju vníma ľudské oko teda s vlnovou dĺžkou svetla.
  • Fotóny rôznych farieb majú rôznu energiu fotónu. Najviac  energie má fotón modrého svetlo a najmenej fotón červeného a infračerveného svetla.

Rôzne farby svetla aktivujú rôzne senzory v oku. 

Podľa najznámejšej teórie existujú tri druhy čapíkov v sietnici oka, pričom každý z nich reaguje na inú časť viditeľného spektra. ”Modré” čapíky majú maximálnu citlivosť pri svetle s vlnovou dĺžkou asi 430 nm, ”zelené” pri vlnovej dĺžke 550 nm a ”červené”  pri vlnovej dĺžke 580 nm. Citlivosť je však v širšom pásme okolo uvedených maxím a na strany klesá.  V oku sú aj tyčinky reagujúce na intenzitu svetla a umožňujú videnie za šera. S farbami svetla reagujú rôzne pigmenty – fotoakceptórne molekuly rôzne. 

Preto rôzne farby svetla pôsobiace na biologické tkanivá pôsobia rôzne, lebo sa pohlcujú v iných častiach buniek najviac a v iných menej.

Svetlo ako informácia prenikajúca cez živé bunky.

Svetlo dokáže v tele ovplyvňovať procesy fyzikálne a chemické, dokáže prinášať informácie. Tak sa informácie šíria svetlovodmi, napríklad internet optickými káblami – tu existujú vysielače a prijímače signálu teda svetla a medzi nimi je optické vlákno. V tele človeka prijímač signálu resp. informácie môže byť oko, akákoľvek bunka, tkanivo alebo nervové bunky. Oko reaguje na frekvencie cca do 40Hz, nervové bunky reagujú aj na niekoľko tisíc Hz. Aký má táto informácia význam, sa dozviete nižšie.

Tretia časť:  Ako sme testovali svetlá pre čo najlepší návrh prístroja Bioquant.

Tkanivá človeka sa skladajú z buniek s množstvom ciev – kapilár, ktorými prúdi krv. Je v nich množstvo nervových buniek. Avšak množstvo kapilár, prietok krvi a množstvo nervových buniek v tkanivách sa líšia.

Našim cieľom je:

  1. Pozitívne ovplyvnenie kľúčového komponentu ľudského zdravia a to je krv. Krv je zrkadlom zdravia.
  2. Ovplyvnenie energetického tela (biopoľa) človeka, aby sme prístroj, vlastnosti svetla a doporučované použitie navrhli tak, aby sa dosahovali len stimulatívne účinky svetla a nie supresívne. Pozitívne ovplyvňovanie každej živej bunky. 
  3. Pri našich testoch sme hľadali oblasť a vlastnosti svetla, aby organizmus reagoval čo najlepšie na aplikácie svetla. Výber najvhodnejšieho miesta na tele.

Testy na biopole a krv

Testy na biopole človeka prevádzame od roku 2012. Testovacia metóda je subjektívna, ale spoľahlivo overená tisíckami prevedených testov. 

Testy na krv prevádzame od roku 2008. Používame metódu LIVE BLOOD ANALYSIS – Analýza kvapky živej krvi na mikroskope. Niektoré ukážky videí nájdete tu:

Tieto testy sme začali robiť preto, lebo sme si kládli otázky:

Je miesto používania prístroja Bioquant v nosovej dutine optimálne?

Je doba aplikácie 2x denne 30 minút pre pravidelného používateľa optimálna?

Previedli sme tisícky testov aj na mikroskope aj na biopole človeka.

Štvrtá časť:  Naše závery všeobecne

Cez ktorú časť tela ovplyvňujeme svetlom živé bunky – celé telo, mentálne a celkové zdravie? 

Nosová dutina je ideálne a zatiaľ podľa našich testov najlepšie miesto na tele človeka na dosahovanie účinku na krv – zlepšenie reologických vlastností krvi za účelom zlepšovania zdravia a na dosahovanie nádherných efektov na pozitívne ovplyvňovanie energetického poľa človeka za účelom dosahovania stavu well-being – teda stavu mentálneho zdravia. 

Aké informácie poskytujeme užívateľom prístroja Bioquant.

Efekty závisia od vlastností svetla. Zmena akejkoľvek vlastnosti svetla má významný vplyv na dosahované účinky. Medzi vlastnosti patrí výkon, rozptyl, farba resp. vlnová dĺžka, ak sa používajú rôzne frekvencie, ktoré prinášajú aj informačnú zložku tak aj použitá frekvencia, polarizácia a jej druh. Miesto aplikácie, doba aplikácie a vlastnosti svetla musia byť optimálne zladené. Efekty na biopole sa líšia podľa používanej nosovej dierky a vlastností svetla. Takže výber svetla, voľba polarizácie alebo bez, nastavenie výkonu, času, správnych frekvencií a výber nosovej dierky pre rôzne druhy svetla sú kľúčovými informáciami, s ktorými pracujeme a ktoré poskytujeme užívateľom prístroja Bioquant v závislosti od problémov, ktoré ich doviedli k pravidelnému používaniu prístroja Bioquant. 

Prečo tvrdíme, že cez nosovú dutinu ovplyvňujeme organizmus ako celok. 

Výhody nosovej dutiny sú všeobecne známe – bohatá vaskularita, bohatý prietok krvi, v ceste svetlu sa nenachádza pokožka ani tukové vrstvy, veľké množstvo citlivých nervových zakončení s dosahom svetla po sietnicu oka, prítomnosť 6tich meridiánových dráh v okolí nosovej dutiny, blízkosť mozgu, možnosť vstupu informácií do mozgu cez vizuálny kortex alebo tenkú kosť lebky za nosovou dutinou a napojenia ožarovaných nervov na mozog a meridiánové dráhy.

Účinky na bežného používateľa sú normalizačné a aktivujú samo regeneračné procesy organizmu. 

Takéto svetlo sa dá používať na prevenciu alebo aj liečbu mnohých ochorení, takéto tvrdenie si však vyžaduje ďalšie klinické štúdie a výskum podľa zásad správnej klinickej praxe.

Prístroj Bioquant je výsledkom dlhoročného štúdia a je to patentovo chránené riešenie. Neustále prebiehajú testy a pracujeme na ďalších vylepšeniach, aby sa mohla skrátiť dĺžka aplikácie pri maximálnom vplyve na ľudské bunky bez strát.

Na základe našej práce a práce našich partnerov, ktorí sa podieľali na výskume  máme udelený úžitkový vzor a v niektorých krajinách aj patent na Stimuláciu mozgu laserovým kruhovo polarizovaným alebo elipticky polarizovaným svetlom.  Také svetlo umožňuje zvýšiť efekty pri kratšej dobe aplikácie, čo je zaujímavé pre používateľov, lebo 30minút na aplikáciu je pomerne dlhý čas a chceli sme to riešiť. Popritom sa efekty rozvíjajú rýchlejšie a s nižším množstvom energie alebo množstvom fotónov.  Prístroj s uvedeným svetlom prinesieme na trh v krátkej dobe.

Pokiaľ ste o prístroji Bioquant ešte nepočuli, pozrite si nasledujúce video, v ktorom sa dozviete všeobecné informácie o prístroji Bioquant.

V tomto ďalšom videu, ktoré je v angličtine je zobrazené ako svetlo pôsobí na živé bunky, po pôsobení svetla s určitými vlastnosťami na živé bunky sú bunky ako nabité baterky a rozširuje sa energetické pole.

Kingray, Ing. František Kokoš