Alzheimerova choroba – najnovšie vedecké štúdie

Vznik Alzheimerovej choroby súvisí s hromadením amyloidu beta, ale aj s narušením mozgových vĺn. Vedci preto viac a viac sledujú ako rôzne frekvencie pomáhaju ľuďom s týmto ochorením a čo sa deje s ich mozgom.

Čo sú mozgové vlny?

Vo vnútri mozgu sa nachádzajú neuróny (nervové bunky), ktoré medzi sebou komunikujú. Mozgové vlny sú práve synchronizované elektrické impulzy neurónov, ktoré medzi sebou komunikujú. Tieto mozgové vlny sa dajú merať na základe ich frekvencií.

Keď sa na mozgové vlny pozrieme z hľadiska hudby, nízko-frekvenčné vlny počujeme ako bubnovanie a vysoko-frekvenčné vlny ako flautu.

Mozgové vlny sa neustále menia podľa toho, čo robíme a ako sa cítime. Pokiaľ dominujú pomalšie vlny, tak sa môžeme cítiť unavene, zasnene, vyčerpane. Pokiaľ prevládajú vyššie frekvencie, tak máme veľa energie a sme aktívnejší.

Infra-nízke vlny:

 • Pod 0,5 Hz.
 • Veľmi tažko sa merajú a sú najmenej preskúmané. Sú dôležité pre časovanie.

Beta vlny:

 • Od 14-40 Hz.
 • Zobudené vedomie.
 • Dominujú, keď pozornosť je zameraná na kognitívne úlohy, keď sme pozorní, riešime problémy, alebo sa rozhodujeme.
 • Nízke beta vlny: rozmýšľanie
 • Stredné beta vlny: niečo aktívne vymýšľame a riešime
 • Vysoké: niečo buď úzkostlivo alebo s vzrušením vymýšlame a integrujeme

Alfa vlny:

 • Od 7,5 do 14Hz.
 • Hlboká meditácia.
 • Alfa vlny dominujú vtedy, keď žijeme v prítomnosti, nechávame myšlienky prichádzať a odchádzať bez zásahov našej mysle. Jedná sa o stav meditácie, keď mozog oddychuje. Alfa vlny prinášajú zlepšenie mentálnej koordinácie, pokoj mysle a stav ticha.

Theta vlny:

 • Od 3 do 8 Hz.
 • Ľahká meditácia a spánok.
 • Tieto vlny dominujú v našom mozgu počas spánku, alebo aj počas meditácie. Je to brána k učeniu, k zlepšeniu pamäti a otvárajú našu intuíciu. Počas teta vĺn sme v spánku a v sne. Počas spánku k nám prichádzajú sny, informácie, vízie, naše strachy, nočné mory atď.

Delta vlny:

 • 0,5-4 Hz
 • hlboká meditácia hlboký spánok bez snov
 • Keď dominujú delta vlny tak spíme, ale nič sa nám nesníva. Náš spánok nie je ničím rušený a preto sa štartujú liečivé procesy a regenerácia. 

Gamma vlny:

 • nad 40 Hz
 • vnútorné vlny, ktoré sú najrýchlejšie.
 • Keď dominujú gamma vlny tak neuróny si podávajú informácie z rôznych oblastí mozgu vo veľkej rýchlosti. Sú málo preskúmané a predpokladá sa, že sú spojené s vedomím a duchovným vývojom.

Ako frekvencie pomáhajú pri neuro-degeneratívnych ochoreniach

Vedci a výskumníci sa domnievajú, že dôvodom vzniku neurodegeneratívnych ochorení je narušenie neurónov a ich vzájomnej komunikácie cez mozgové vlny. Čo spôsobuje toto narušenie nie je známe, ale sú predpoklady ako napríklad časté herpetické infekcie, zápalové ochorenia, hromadenie plaku v mozgu atď. 

Alzheimerova choroba - výskum

Medzi najčastejšie ochorenia patrí práve Alzheimerova choroba.

Vedci sa domnievajú, že narušenie gamma mozgových vĺn spôsobuje vznik Alzheimerovej choroby. Štúdia, ktorá prebehla bola zatiaľ na myšiach, ale tím vedcov prepodkladá, že gamma vlny budú v budúcnosti pomáhať pri liečbe tohto ochorenia.

Vedci stimulovali neuróny myší, ktoré mali Alzheimerovu chorobu svetlom s frekvenciou 40 Hz, ktoré malo naštartovať gamma mozgové vlny. Práve táto frekvencia podľa mnohých štúdií najviac a najlepšie pomáha pri Alzheimerovej chorobe. 

Stimulácia gamma vĺn redukovala úroveň amyloidu-beta, znížila fosforyláciu tau a aktivovala mikroglie, ktorých hlavnou úlohou je odstraňovanie bunkového odpadu vrátane amyloidu beta.

Vedci prepodkladajú, že deficit gama vĺn môže súvisieť s nadmerným usádzaním amyloidu beta v mozgu, čo je vlastne jednou z hlavných príčin Alzheimerovej choroby a domnievajú sa, že naštartovanie gamma vĺn v mozgu môže odvrátiť vznik Alzheimerovej choroby, respektíve je jeho prevenciou.

Po hodine stimulácie LED svetlom o frekvencii 40 Hz, ktoré vyvoláva gamma vlny sa úroveň beta amyloidu značne znížila. Kombinácia 40Hz frekvencie a blikajúceho svetla je to, čo pozitívne ovlyvňuje mozog a aktivuje čistiaci mechanizmus mikroglií od plakov.

Kde nájdete frekvencie a svetlo v jednom?

Na Slovensku existuje jediný patentovaný prístroj, ktorý kombinuje laserové svetlo, LED svetlo a frekvencie od 1 do 99 Hz a to je práve prístroj BIOquant NS. V pristroji si jednoduch navolíte 40Hz frekvenciu a cez nosovú dutinu stimulujete mozog.

Literatúra:
1, Iaccarino, H. F., Singer, A. C., Martorell, A. J., Rudenko, A., Gao, F., Gillingham, T. Z., … Tsai, L.-H. (2016). Gamma frequency entrainment attenuates amyloid load and modifies microglia. Nature, 540(7632), 230–235. doi:10.1038/nature20587 
2, Thomson, H. (2018). How flashing lights and pink noise might banish Alzheimer’s, improve memory and more. Nature, 555(7694), 20–22. doi:10.1038/d41586-018-02391-6
3, Ismail, R., Hansen, A. K., Parbo, P., Brændgaard, H., Gottrup, H., Brooks, D. J., & Borghammer, P. (2018). The Effect of 40-Hz Light Therapy on Amyloid Load in Patients with Prodromal and Clinical Alzheimer’s Disease. International Journal of Alzheimer’s Disease, 2018, 1–5. doi:10.1155/2018/6852303
4, Saltmarche, A. E., Naeser, M. A., Ho, K. F., Hamblin, M. R., & Lim, L. (2017). Significant Improvement in Cognition in Mild to Moderately Severe Dementia Cases Treated with Transcranial Plus Intranasal Photobiomodulation: Case Series Report. Photomedicine and Laser Surgery, 35(8), 432–441. doi:10.1089/pho.2016.4227
5, Johnstone, D. M., Moro, C., Stone, J., Benabid, A.-L., & Mitrofanis, J. (2016). Turning On Lights to Stop Neurodegeneration: The Potential of Near Infrared Light Therapy in Alzheimer’s and Parkinson’s Disease. Frontiers in Neuroscience, 9. doi:10.3389/fnins.2015.00500 
6, Purushothuman, S., Johnstone, D. M., Nandasena, C., Mitrofanis, J., & Stone, J. (2014). Photobiomodulation with near infrared light mitigates Alzheimer’s disease-related pathology in cerebral cortex – evidence from two transgenic mouse models. Alzheimer’s Research & Therapy, 6(1), 2. doi:10.1186/alzrt232
 7, Berman, M. H., Halper, J. P., Nichols, T. W., H, J., Lundy, A., & Huang, J. H. (2017). Photobiomodulation with Near Infrared Light Helmet in a Pilot, Placebo Controlled Clinical Trial in Dementia Patients Testing Memory and Cognition. Journal of Neurology and Neuroscience, 08(01). doi:10.21767/2171-6625.1000176
8, Mitrofanis, J., Johnstone, D., Moro, C., Torres, N., Eells, J., Ashkan, K., … Coleman, K. (2014). The potential of light therapy in Parkinson's disease. ChronoPhysiology and Therapy, 1. doi:10.2147/cpt.s57180
9, Rutten, S., Vriend, C., van den Heuvel, O. A., Smit, J. H., Berendse, H. W., & van der Werf, Y. D. (2012). Bright Light Therapy in Parkinson’s Disease: An Overview of the Background and Evidence. Parkinson’s Disease, 2012, 1–9. doi:10.1155/2012/767105 
10, Willis, G. L., Moore, C., & Armstrong, S. M. (2014). Parkinson’s Disease, Lights and Melanocytes: Looking Beyond the Retina. Scientific Reports, 4(1). doi:10.1038/srep03921