Ašvaganda a jej účinky (ashwagandha)

Ašvaganda a jej účinky - ašvaghanda bojuje so stresom

Ashwagandha pomáha telu sa adpatovať na stresové situácie, znižuje hladinu kortizolu- stresového hormónu, ktorý telo vylučuje pri stresových situáciách. Okrem toho pomáha zmierňovať nespavosť, depresie a úzkosť.  Ashawagandha je registrovaná u nás ako výživový doplnok a v žiadnom prípade nenahrádza liečbu indikovanú lekárom.

Kúpiť TU.

Použitie v Ajurvéde je významné

Withania somnifera (Ashawagandha) je veľmi uctievaná bylina indického ajurvédskeho systému medicíny ako rasayana (tonikum). Používa sa na rôzne druhy chorobných procesov a špeciálne ako nervové tonikum. Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo vykonaných veľa vedeckých štúdií a boli podrobne študované jej adaptogénne / antistresové aktivity.

Niektoré výsledky štúdií:

 • Na experimentálnych modeloch zvyšuje výdrž počas testu vytrvalosti v plávaní a zabraňuje zmenám nadobličiek v produkcii kyseliny askorbovej a kortizolu stresom pri plávaní.
 • Predbežná liečba ašvagandou preukázala významnú ochranu pred žalúdočnými vredmi vyvolanými stresom.
 • Má účinok podporujúci poznávanie a bol užitočný u detí s deficitom pamäti a u ľudí v starobe so stratou pamäti.
 • Tiež sa zistilo, že je užitočný pri neurodegeneratívnych ochoreniach, ako sú Parkinsonova, Huntingtonova a Alzeimerova choroba. 
 • Pôsobí anxiolyticky a zlepšuje hladinu energie a mitochondriálne zdravie.

Na preukázanie klinickej účinnosti pri stresových poruchách, neuronálnych poruchách a rakovine sú potrebné rozsiahle štúdie.

Onkologické ochorenia a ich štúdie

Používa sa aj v Indii pri onkologických ochoreniach, avšak mnohé štúdie boli vykonané na zvieracích modeloch a štúdie na ľuďoch stále prebiehajú.

Jedna štúdia na myšiach liečila tumory vo vaječníkoch ashwagandhou. Liečba myší nesúcich ortotopické vaječníkové nádory generovaných injekciou bunkovej línie ľudského ovariálneho epiteliálneho karcinómu (A2780) WFA a cisplatinou (WFA) samotnou alebo v kombinácii viedla k 70 až 80% zníženiu rastu nádoru a úplnej inhibícii metastáz do iných orgánov v porovnaní s neliečenými zvieratami.

Ajurvéda používa ashwaghandu pri liečbe nasledovných ochorení:

 • nespavosť,
 • stres,
 • depresia
 • cukrovka,
 • strata pamäte.

Účinky:

 • Znižuje stres.
 • Dodáva telu energiu a výkonnosť.
 • Zlepšuje pamäť, koncentráciu a mozgové funkcie.
 • Zlepšuje spánok.
 • Chráni mozog pred toxínmi.
 • Má proti-nádorové účinky.

Kontraindikácie

 • tehotenstvo
 • onkologickí pacienti

Štúdia: Skúmanie stresových a farmakologických účinkov extraktu ashwagandha (Withania somnifera): Randomizovaná, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná štúdia

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31517876/

Štúdia: Účinnosť a bezpečnosť extraktu z koreňa Ashwagandha na kognitívne funkcie u zdravých a vystresovaných dospelých: Randomizovaná, dvojito zaslepená, placebom kontrolovaná štúdia

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34858513/

Štúdia: Mechanizmy protinádorovej aktivity Withania somnifera (Ashwagandha)

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33949906/

Štúdia: Ashwagandha (Withania somnifera) – Súčasný výskum aktivít podporujúcich zdravie: Naratívny prehľad

https://www.mdpi.com/1999-4923/15/4/1057