Bioquant NS zdravotnícka pomôcka na úpravu krvi (krvnej reológie)

Bioquant NS zdravotnícka pomôcka na úpravu krvi (krvnej reológie)

Počuli ste už o Bioquante? Bioquant je zdravotnícka pomôcka registrovaná v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv určená na fyzikálne ožarovanie krvi laserom s vlnovou dĺžkou svetla 650nm cez nosovú dutinu s cieľom zlepšenia reologických vlastností krviMôžu ju používať aj ľudia s rozvinutými srdcovocievnymi a mozgovocievnymi ochoreniami. Účinky pôsobenia svetla z prístroja počas vnútronosovej aplikácie  sú v zlepšení viskozity a reológie krvi. 

Prvý model Bioquant sa umiestnil na trh pred 10 rokmi. Výrobca vylepšoval  parametre a technické riešenie a najnovší model je Bioquant NS, ktorý prináša špičkové svetlo a účinok na krv a cez ňu na ľudské telo. Bioquant NS je registrovaná, certifikovaná, overená a účinná zdravotnícka pomôcka.  

Bioquant NS a účinky 

Bioquant je určený na zlepšenie reologických vlastností krvi. To znamená, že zlepšuje stav krvi z hľadiska fyzikálnych vlastností vtedy,  keď vlastnosti krvi občas alebo aj dlhodobejšie nie sú optimálne.  Klesá odpor proti prúdeniu v cievach a kapilárach, čím sa zlepšuje prekrvenie tkanív, tam, kde je nedostatočné.

Krv je prostredím, v ktorom žijú naše bunky. Ak stav krvi je dobrý, bunky sú vitálne a výkonné. Vtedy orgány perfektne môžu vykonávať svoje funkcie.  Zlepšené  vlastnosti  viskozity a reológie krvi znamenajú lepší odvod odpadových látok z metabolizmu alebo dýchania buniek do detoxikačných orgánov.  

Z klinických testov a štúdií vyplýva, že dôsledkom zlepšenia viskozity a reológie krvi a zlepšenia funkčnosti buniek ako i orgánov a tkanív je, že sa môžu normalizovať mnohé procesy v organizme, ktoré majú odraz na krvné parametre napr. upravujú sa parametre, ktoré boli pred používaním mimo normu, preto je vidieť pozitívny vplyv na lipidový profil, LDL cholesterol a tuky alebo sa zlepšuje mikrocirkulácia krvi v tých častiach tela, kde bola predtým problematická. Tam sa zvyšuje prietok krvi a zlepšuje výživa a okysličenie buniek a tkanivá sa môžu regenerovať a opäť fungovať normálne. Účinok svetla Bioquantu je preto normalizačný. 

Zlepšenia  stavu krvi majú vplyv na každú živú bunku v tele, pretože je to práve krv, ktorá zásobuje telo všetkými potrebnými látkami a pomáha odstraňovať odpadové látky. Bunky v tele nemajú iný zdroj svojej obživy ako je krv, a nemajú ani inú možnosť kam vylučovať svoje odpady, všetko sa deje cestou krvi a bunkové odpady putujú do krvi.  Cestou krvi toxíny a odpady putujú do detoxikačných vylučovacích orgánov, kde sa ich krv zbavuje a čistí sa od nich.

Všetky bunky v tele sú v stave dobrých fyzikálnych vlastností krvi lepšie vyživované, okysličované a detoxikované, vtedy bunkové procesy prebiehajú v poriadku. To má priaznivý vplyv na všetky tkanivá, orgány, celé systémy – na celý organizmus ako celok.

Pravidelní užívatelia prístroja Bioquantu majú dlhodobo dobrý stav krvi v organizme – červené krvinky sú pekne od seba oddelené, nelepia sa na seba a nevytvárajú zhluky, čo je signálom dobrého stavu.  

Dlhodobo dobrý stav krvi v organizme je nesmierne dôležitý, Dobrá krv je prevenciou vzniku mnohých ochorení napríklad srdcovocievnych alebo mozgovocievnych ochorení a zároveň, pokiaľ už užívateľ má rozvinuté ochorenie, môže dôjsť k zlepšeniam, ak to ešte stav alebo poškodenia v organizme umožňujú a následky poškodení nie sú trvalé. Pri dlho trvajúcich ochoreniach s trvalými zmenami na organizme sú zlepšenia síce menšie , ale aj stabilizácia stavu alebo spomalenie pokračovania rozvoja ochorenia je v takých prípadoch prínosom. 

Prvý obrázok: Erytrocyty sú vplyvom lipido-proteínových väzieb pospájané, vystupuje fibrín, krv má zhoršené vlastnosti, je hustá, krvinky nemajú dostatok kyslíka, ťažko sa predierajú kapilárami.

Druhý obrázok: Erytrocyty sú krásne oddelené, okysličené, elastické a v takomto stave ľahko prechádzajú cez tenučké kapiláry.

Pre koho je Bioquant vhodný?

Pre každého tak ako je definované v Návode na použitie a technickej dokumentácii tejto zdravotníckej pomôcky. Odorúčaný vek podľa poslednej schválenej revízie technickej dokumentácie je nad 18 rokov so zohľadnením kontraindikácií v Návode na použitie.

Výrobca

Prístroj sa vyrába na Slovensku. Výrobcom je slovenská spoločnosť YALONG TRADE s.r.o.,  ktorá zabezpečuje záručný a pozáručný servis. Na Slovensku a niektorých krajinách EU sú dvaja oficiálni predajcovia týchto prístrojov – Kingray s.r.o. a Orin s.r.o. 

Jediná, najviac testovaná, certifikovaná zdravotnícka pomôcka tohto druhu na trhu v Európskej únii a vo svete je Bioquant NS. 

Certifikácia zdravotníckej pomôcky Bioquant NS vs. obdobné prístroje 

Na trhu sa objavujú prístroje s neplatnými certifikátmi vyrobené v Číne. Čínski výrobcovia stratili platnosť certifikátov, ktoré boli pôvodne vystavené s platnosťou na dlhšiu dobu. Pri auditoch, ak sa u nich objavili závažné nezhody, notifikovaný orgán zrušil platnosť certifikátov, avšak tieto firmy ich naďalej používajú, akoby boli platné. Iným výrobcom certifikáty preexpirovali a certifikáciu neobnovili a preto nemajú platné certifikáty. Umiestňovanie takých produktov na trh je protizákonné a firmy, ktoré takéto produkty predávajú sa vystavujú riziku, avšak vystavujú riziku aj zákazníkov, bez toho aby si to uvedomovali.  Veď na produkt bez platného CE sa nedá vystaviť Vyhlásenie o zhode a bez Vyhlásenia o zhode kde sa deklaruje splnenie požiadaviek aj na bezpečnosť sa produkt nesmie predávať. U takýchto produktov nie je nič garantované. Ani bezpečnosť ani biokompatibilita, ani účinnosť, niekedy nie je garantovaná záruka ani servis.

Pri zakúpení produktu si preto vždy pýtajte platný certifikát, jeho platnosť si viete overiť na stránkach orgánu, ktorý ho vystavil, alebo na dopyt emailom Vám notifikovaný orgán odpovie. Iný spôsob kontroly je v databáze ŠUKL, či je produkt registrovaný. Ak nie je, je tu prvý dôvod na podozrenie, že produkt  nie je kóšer a vystavujete sa jeho kúpou a používaním riziku. 

https://www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/pomocne-stranky/detail-zdravotnickej-pomocky?page_id=1377&zp_id=123389

Certifikáty výrobcu Yalong Trade s.r.o. sú platné a prevádzajú sa pravidelné audity na kontrolu všetkých procesov súvisiacich s výrobou zdravotníckej pomôcky Bioquant NS. Prístroj sa montuje na Slovensku, podľa technickej dokumentácie výrobcu Yalong Trade s.r.o.. Technická dokumentácia bola schválená notifikovaným orgánom a jej súčasťou je aj klinické hodnotenie výrobku, analýza rizíka a všetky časti požadované predpismi a nariadeniami.

Rozsah vyykonaných testov presahuje požiadavky kladené na tieto prístroje, vykonali sme ich v záujme užívateľov, aby sa potvrdila bezpečnosť a nezávadnosť nielen častí, ktoré sú v kontakte s človekom, ale aj svetla, ktoré je v kontakte s krvou užívateľa.

Prístroj má platnú registráciu v databáze ŠUKL. 

Testovanie zdravotníckej pomôcky Bioquant NS

  • Bioquant NS bol podrobne testovaný v laboratóriách na oblasti testov výkonnosti a bezpečnosti – elektromagnetická kompatibilita, elektrická bezpečnosť, bezpečnosť zdravotníckej pomôcky pre domáce použitie, laserová bezpečnosť a validácia softvéru.
  • Modifikovali sa testy v roku 2018 vzhľadom k modifikácii štandardov a to testy: IEC60825 -1:2014 a IEC 60601-1-11:2015.Jednoduchšie povedané akreditované laboratóriu previedlo testy zamerané na bezpečnosť a funkčnosť pre systémy používané v domácom prostredí zdravotníckej starostlivosti a to testy pre bezpečnosť laserových prístrojov .
  • Pribudli najnovšie testy biokompatibility ( takýmito testami nedisponuje žiadny iný podobný výrobca )
  • Testy biokompatibility zahŕňajú – cytotoxicitu, genotoxicitu, hematológiu ( červené krvinky, biele krvinky a krvné doštičky), hemolytické testy, dráždivosť, PTT – protrombinový čas, pyrogenicitu, senzibilzáciu.
  • Pôvodný  rozsah testov biokompatibility zameraný na znášanlivosť materiálu plastového nosového aplikátora, (keď klipsa je v kontakte s pokožkou a nosový nástavec je v kontakte so sliznicou ),  testy  preukázali znášanlivosť materiálu s uvedenými tkanivami človeka – pokožka a sliznica a nevznikajú žiadne negatívne reakcie tkanív.
  • Nové testy vykonané v roku 2018 boli zamerané na preukázanie znášanlivosti svetla a krvi, teda toho čo mení vlastnosti krvi v tom smere, že nič škodlivé nenastáva a svetlo nevyvoláva zmeny v génoch, nevyvoláva horúčky alebo že je tu aj hemokompatibilita a teda zlučiteľnosť svetla a krvi bez negatívnych účinkov.

Viac o tomto prístroji na dočítate na stránke www.bioquant.sk

Odporúčané produkty1