Čo znižuje riziko vzniku Alzheimerovej choroby?

Existuje množstvo štúdií, kde vedci analyzujú vznik, predpoklady, vývoj, dôvody, liečbu a prevenciu Alzheimerovej choroby. Stále viac a viac ľudí trpí týmto ochorením. Ochorenie neovplyvňuje len život a kvalitu pacienta, ale aj celú rodinu. Existuje niekoľko spôsobov, ako sa chrániť pred týmto ochorením.

Bilingualni ľudia majú menší predpoklad vzniku Alzheimerovej choroby

Niekoľko štúdií dokázalo, že ľudia, ktorí hovoria aspoň dvoma jazykmi majú menší predpoklad vzniku Alzheimerovej choroby, ako ľudia, ktorí hovoria len jedným jazykom.  Okrem toho, ak hovoria dvoma jazykmi oddiaľujú vznik tohto ochorenia o 4,5 roka. Na dokázanie tejto hypotézy boli použité dáta z MRI mozgu pacientov (magnetická rezonancia).

Testované osoby:

 •       34 multilinguálnych osôb s miernym kognitívnym poškodením MCI
 •       34 monolinguálnych osôb s miernym kognitívnym poškodením MCI
 •       34 multilinguálnych osôb s Alzheimerovou chorobou AD
 •       13 monolinguálnych osôb s Alzheimerovou chorobou AD

Hodnotenie:

Multilinguálne osoby s MCI a AD mali hrubší kortex ako monolinguálne osoby a preto táto štúdia dáva hypotézu, že osoby, ktoré hovoria dvoma a viac jazykmi ovplyvňujú špecifické oblasti mozgu a zvyšuje sa im hrúbka kortexu a hustota šedej hmoty.

Ďalšie štúdie zverejnili prevenciu Alzheimerovej choroby konzumáciou niektorých potravín a doplnkov:

 •       konzumácia kokosového oleja
 •       pravidelná konzumácia kurkumínu
 •       bobuľovité ovocie, hlavne čučoriedky

Čo znižuje riziko vzniku Alzheimerovej choroby?

 • učenie sa jazykov
 • cvičenie mozgu rôznymi hrami aj vo vyššom veku
 • Univerzita tretieho veku, kde sa učíme novú vednú disciplínu a stimulujeme tým mozog a jeho činnosť
 • pohybová aktivita aj vo vyššom veku