Laserové ožarovanie krvi a pneumónia (zápal pľúc)

Laserové ožarovanie krvi a pneumónia (zápal pľúc)

Pneumónia teda zápal pľúc je závažne ochorenie pľúc, ktoré má vysokú úmrtnosť hlavne u staršej populácie.

Zápal pľúc patrí do rúk lekárov a mnohokrát je nutná aj hospitalizácia, alebo kombinácia niekoľkých liečebných procedúr.

Pneumónia môže byť vyvolaná vírusmi, baktériami, alebo mykoplazmami, ale môžu ju vyvolať aj fungi (huby).

Je potrebné overiť na základe výsledkov krvi a odobratím vzorky hlienov, čo ochorenie spôsobilo. Na základe toho sa nastaví liečba. Vysoké CRP u pneumónie nemusí vždy znamenať baktérie. Niektoré vírusy môžu tiež spôsobiť vysoké CRP. Preto odobratie a analýza vzorky hlienu je vhodná metóda pre odhalenie príčiny. 

Koronavírus, COVID-19 spôsobuje obojstranný zápal pľúc (pneumóniu)

Zápal pľúc môže byť spôsobený aj koronavírusom. Je to vírus, ktorý napáda hlavne pľúca a je zodpovedný za obojstraný zápal pĺúc.

Všetkým užívateľom Bioquantu odporúčame zvýšiť dávku Bioquantu na 2xdenne na dosiahnutie čo najlepšej krvnej reológie. Keď je krvná reológia v poriadku, tak telo vírusy prekoná ľahšie a rýchlejšie. 

Odporúčame používať aj oximeter , aby ste si boli istí, že kyslík sa neznižuje a telo a bunky netrpia. Test oximetrom dokáže pomôcť diagnostikovať zápal pľúc.

Príznaky pneumónie závisia od jej typu. Každú pneumóniu však sprevádza zvyčajne:

 • Horúčka
 • Kašeľ a vykašliavanie hlienov (pocit zatekania hlienov)
 • Dýchavičnosť
 • Triaška, zimnica

Bakteriálna pneumónia:

 • Teplota do 40C
 • Neustále potenie
 • Pery a ruky môžu byť modrasté, alebo biele kvôli nedostatku kyslíka v krvi

Vírusová pneumónia:

 • Podobné pocity ako pri chrípke
 • Bolesť svalov a kĺbov
 • Teplota, niekedy horúčka
 • Zhoršujúci sa kašeľ, hlavne suchý
 • Modré pery

Vírusová pneumónia môže veľmi ľahko skĺznuť do bakteriálnej pneumónie.

Diagnostika pneumónie

Existuje viacero spôsobov ako sa pneumónia diagnostikuje. Základnou prvotnou diagnostikou je cez stetoskop. Ak lekár má podozrenie na pneumóniu, môže vykonať ďalšie nasledovné testy:

Základné liečebné postupy

Liečebné postupy sa líšia pri vírusovej a bakteriálnej pneumónií. Avšak obe vyžadujú:

 • Pokoj na lôžku
 • Neustále dodržiavanie pitného režimu
 • Neodporúča sa brať lieky na zastavenie kašla. Práve naopak, kašeľ odstraňuje hlien a preto je tou správnou obrannou reakciou tela. Jedine kašlom odstránime hlien.
 •  Antibiotiká v prípade potvrdenej bakteriálnej infekcie.
 • V zahraničí sa používa aj laserové ožarovanie krvi a niekedy sa používa aj infračervené svetlo.

V zahraničí sa pri pneumóniách používa intravaskulárne ožarovanie krvi. Klinické štúdie zo sveta preukazujú vysokú účinnosť. Okrem toho  laserové ožarovanie krvi zvyšuje účinok antibiotík, posiľňuje imunitu a zlepšuje priebeh a liečbu ochorenia. Dôvodom, že to funguje je, že pneumóniu vždy doprevádza zhoršenie viskozity a reológie krvi. Preto sa objavujú modré pery, ischemické stavy, zhoršená koagulácia krvi, čo môže viesť až k tvorbe trombov v krvnom riečišti. Teda príčina ochorenia vedie k takému stavu, že telo sa pomaly ani nevie brániť a regulačné mechanizmy organizmu zlyhávajú. Laserové ožarovanie preto môže fungovať normalizačne. Pri pnemónií sa pozoruje až hyperkoagulácia krvi, čo znamená veľmi zvýšené riziko rôznych príhod a laserové ožarovnie krvi normalizuje aj hemokoaguláciu. Ak sa počas liečby používa laserové ožarovanie krvi, zlepšuje sa priebeh liečby ochorenia.

Z niektorých zdrojov literatúry uvádzame:

Štúdia: Laserové ožarovanie krvi u pacientou s pneumóniou získanou z komunity

Účelom štúdie bolo pozorovanie vplyvu laserového ožarovania krvi na hladinu laktoferínu u pacientov s pneumóniou získanou z komunity. Pacienti boli rozdelení do dvoch skupín. Prvá skupina bola liečená medikamentózne a druhá skupina bola liečená intravenóznym laserom so spojitým svetlom po dobu 5-7 minút a každý pacient dostal 7 dávok lasera. Kontroloval sa laktoferín pred a po liečbe. Výsledkom bol významný pokles laktoferínu na normálne hodnoty u pacientov liečených laserom. Lekári v tejto štúdií preto odporúčaju pacientom s pneumóniou použitie laserového ožarovania krvi.

Zdroj: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26036081

Štúdia: Laserová terapia u starších pacientov s pneumóniou

Účelom tejto štúdie bolo ohodnotiť účinok laserovej terapie u starších pacientov, ktorým bola diagnostikovaná pneumónia. Sledovanie zahŕňalo analýzu ich klinického stavu, respiračných funkcií, pulmonárny krvný tok a imunologické parametre. Jedna skupina bola liečená klasickou medikamentóznou liečbou a druhá transkutánnym laserom s nízkou intenzitou. Výsledky ukázali, že skupina liečená laserom mala nepopierateľné zlepšenia, bol pozorovaný skorší pokles klinických príznakov. Tieto údaje preukazujú, že laserová terapia je vhodnou metódou na liečbu u pacientov s pneumóniou.

Zdroj: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11550371

Štúdia: Intravenózna laserová terapia pri akútnej pneumónií

Štúdia skúmala 70 pacientov s akútnou pneumóniou. Referenčná skupina s 25 pacientami dostalo tradičnú liečbu.  Účinky laserovej terapie na klinický obraz, stav bunkových a plazmatických faktorov koagulačného systému, fibrinolýzy a krvného obehu v mieste postihnutia pneumóniou boli vyšetrené u pacientov s akútnou pneumóniou počas jednotlivých testov a po liečbe. Laserová terapia mala priaznivý vplyv na klinický priebeh pneumónie, zlepšilo sa a urýchlilo sa obnovenie krvného obehu s normalizáciu hemostázy na rozdiel od rutinnej liečby.

Zdroj: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2799521

Štúdia: Použitie laserového ožarovania  laserom s nízkym výkonom v kombinovanej liečbe u pacientov s akútnou pneumóniou

Táto štúdia bola vykonaná na 19 pacientoch. Po 2-3 aplikáciách laserom došlo u pacientov k redukcii bolesti, redukcii pocitu tlaku a ťažoby na hrudníku, k zníženiu intenzity kašla, k normalizácií spánku, k zlepšeniu biochemických indexov, externých respiračných funkcií a k skráteniu času hospitalizácie.

Štúdia: Parametre priepustnosti membrány, mikrocirkulácia, vonkajšie dýchanie a hodnoty stopových prvkov v skupine liečenou laserom a medikamentózne.

Táto štúdia testovala 142 pacientov s pneumóniou a rozdelila ich do dvoch skupín. 96 pacientov bolo liečených medikamentózne a laserom. 46 pacientov bolo liečených len medikamentózne. V skupine liečenej aj laserom bola upravená priepustnosť bunkových membrán, došlo k zvýšeniu koncentrácie železa a chrómu v krvnom sére, došlo k zlepšeniu mikrocirkulácie. Tieto zmeny poukázali na zlepšenie imunity a vonkajších respiračných funkcií. Podľa lekárov laser je ideálnym riešením pri liečbe pneumónie, buď kombinovane s liekmi, alebo bez liekov, v závislosti od typu a závažnosti pneumónie.

Článok: Vývoj a klinické aplikácie intravenózneho laserového ožarovania krvi

Zdroj: https://www.jstage.jst.go.jp/article/islsm/18/2/18_2_69/_pdf

Tento zdroj ponúka komplexnejší pohľad na problematiku laserového ožarovania krvi UV svetlom. Toto je schopné zabíjať baktérie cirkulujúce v krvi. Problémom je, že musí byť vykonávané mimotelovo, lebo UV svetlo má silnú absorbciu na hemoglobín, tak je potrebné rozptýliť svetlo do celého objemu krv. Aplikácia sa vykonáva na špecializovaných pracoviskách.

V Rusku sa po takejto aplikácii zvykne aplikovať červené laerové svetlo, aby sa minimalizovali poškodenia vyvolané UV svetlom, pretože okrem likvidácie baktérií môže vyvolávať aj poškodenia ľudských tkanív.

Opodstatnenie metódy je pre rezistnenté kmene cirkulujúcich patógenov v krvi na antibiotiká, kedy môže byť metóda veľmi úspešná a zachraňujúca život.

Záver

Existuje množstvo ďalších štúdií, ktoré dokazujú vplyv lasera na imunitu. Laser zlepšuje a normalizuje imunitu, zlepšuje elasticitu červených krviniek, zlepšuje ich deformabilitu, čím sú schopné naviazať viacej kyslíka, dodáva energiu všetkým bunkám, tkanivám a orgánom. Zlepšuje sa mikrocirkulácia a tým funguje laserové svetlo normalizačne. Pravidelné používanie laserového ožarovania krvi má mnohé priaznivé účinky zlepšovaním parametrov krvi teda krvnej reológie.

Odporúčané produkty2