Môže hypertenzia za vznik Alzheimerovej choroby? 

Hypertenzia a infarkty

Hypertenziou teda vysokým krvným tlakom trpí skoro každý obézny človek nad 35 rokov. Hypertenzia môže spôsobiť infarkt, ale vo vyšom veku je zodpovedná aj za iné ochorenia a spája sa aj s Alzheimerovou chorobou.

Poškodzovanie mozgu

Podľa najnovšieho výskumu dlhodobo zvýšený krvný tlak vedie ku poškodzovaniu mozgu a následne k rozvoju neuro-degeneratívnych ochorení ako Alzheimerova choroba. Vedci zistili, že dlhodobo zvýšený tlak nad normálne hodnoty počas dlhých rokov má veľmi negatívny vplyv na vývoj mozgu a jeho regeneráciu. Dôsledkom vysokého tlaku dochádza ku problémom s pamäťou, s pozornosťou, k zrýchlenému starnutiu mozgu a k ochoreniam ako demencia a Alzheimerova choroba.

Najnovší výskum

Výskum v Univerzitnej nemocnici v Chicago z Rush Alzheimer Disease Center urobil štúdiu na starších ľuďoch. Cieľom výskumu bolo dokázať, či dlhodobo zvýšený krvný tlak vytvára plaky a tangles (spleti na mozgu). Takisto sa pozreli na pacientov, ktorí už prekonali infarkt a mali na mozgu odumreté ischemické miesta.

Populácia štúdie

Na štúdií sa zúčastnilo 1300 ľudí, pričom 2/3 ľudí malo vysoký krvný tlak a 87 percent bralo lieky na hypertenziu. Pacienti boli kontrolovaní v priebehu 8 rokov až do smrti a po smrti sa urobila pitva, kde sa zistilo, že polovica z nich mala minimálne jeden prekonaný infarkt.

Hypertenzia a lézie na mozgu

Výskumníci preukázali, že existuje spojenie medzi hypertenziou a zdravým mozgu. Zvýšený tlak zvyšuje riziko o 46 percent na vytvorenie aspoň jednej mozgovej lézie.

Spojenie hypertenzie a Alzheimerovej choroby

Výskumníci sledovali tvorbu tangles a tvorbu plakov, ktoré sú typické pre pacientov s Alzheimerovou chorobou. Zvýšený krvný tlak bol spojený s zvýšeným počtom tangles, avšak nebolo to spojené so zvýšeným počtom plakov. Preto do budúcna budú prebiehať ďalšie testovania. Predpoklady a spojenie sú, avšak je potrebné do novej štúdie zapojiť viacej pacientov počas dlhšieho časového obdobia.

Laserové ožarovanie krvi

Laserové ožarovanie krvi prístrojom Bioquant NS pomáha pri srdcovocievnych a mozgovocievnych ochoreniach vrátane hypertenzie. Prístroj upravuje krvnú reológiu. Zdravá krv dokáže lepšie viazať kyslík a výživné látky a prenášať ich ku orgánom ako aj mozgu. Zdravá krv je základ všetkého. BIOquant NS je zdravotnícka pomôcka registrovaná v ŠUKL na úpravu krvnej reológie a pomáha aj pri ochoreniach spojených so zlým stavom krvi.

Červené svetlo s frekvenciami

Frekvencie v prístroji BIOquant NS sú od 0Hz do 99Hz. Frekvencie sú ideálne na zlepšovanie pamäte, koncentrácie, nabudzujú mozog a pomáhajú jeho regenerácií. Pri pravidelnom používani frekvencií dochádza k zlepšeniu funkcií mozgovej činnosti a je to aj prevenciou vzniku ochorení spojených s mozgom.

Patentovaný prístroj BIOquant NS

BIOquant NS je patentovaný prístroj spoločnosti Yalong Trade s.r.o. a je vyrábaný na Slovensku. Je registrovaný ako zdravotnícka pomôcka v ŠUKL SR. Obsahuje dva aplikátory, jeden laserový, ktorý pomáha upravovať krvnú reológiu a jeden infračervený, ktorý pomáha odstraňovať bolesť. Okrem toho je prístroj vybavený frekvenciami, ktoré pozitívne vplývajú na mozog.

Zdroje:

https://www.medicalnewstoday.com/articles/322397.php