kingray.sk Reviews with ekomi.sk
kingray.sk Reviews with ekomi.sk

Ochorenia mozgu (Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, demencia)

Ochorenia mozgu (Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, demencia)

Ochorenia mozgu a jeho FOTOBIOMODULÁCIA na ochorenia ako  Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba,  demencia a neuro-degeneratívne a psychiatrické ochorenia.

Definície pojmov:

 • Fotobiomodulácia znamená efekt pohltenia fotónov tkanivami, kde po absorbcii nasledujú fyzikálne alebo fotochemické zmeny. Bez absorbcie fotónov niet efektov v živých tkanivách.
 • Pôsobenie frekvencií na mozog sa označuje pojmami ako BWE – Strhávanie mozgu, AVIS – audio vizuálna stimulácia, Photic driving.

Úvod:

Rokmi sa funkcie nášho mozgu znižujú, poškodzujú sa alebo odumierajú nervové bunky a medzi bunkami sa hromadia toxíny, plak a iné nánosy. Výskum preukázal, že beta amyloid peptidy ovplyňujú činnosť nervových buniek a ich plaky sa usádzajú najprv v medzibunkovom priestore a neskôr aj v samotných bunkách (1,2,3,4).

Poruchy mozgu:

Mozog trpí rôznymi poruchami, ktoré  možno rozdeliť do troch hlavných skupín:

 • traumatické udalosti (mŕtvica, traumatické poškodenie mozgu, a globálne ischémické stavy),
 • degeneratívne ochorenia (demencia, Alzheimerova a Parkinsonova choroba – AD a PD )
 • psychiatrické poruchy (depresie, úzkosti, posttraumatická stresová porucha).

Existujú určité dôkazy, že tieto rôzne poruchy môžu byť užitočne ovplyvnené aplikáciou svetla na hlavu (5). Tento materiál (5) zároveň popisuje ako vlastne fotobiomodulácia mozgu prebieha až po účinky na infarkty a porážky, traumatické poranenia mozgu, AD, PD, psychiatrické ochorenia – depresie a úzkosti,podpora kognitívnosti atd.

Vplyvom odpadov sa rozvíjajú neurodegeneratívne ochorenia ako demencia- DD, alzheimerova choroba – AD. Parkinsonova chorba –PD. Mozog má s pribúdajúcim vekom ale hlavne o zhoršujúcim sa stavom krvi stále  menej kyslíka, ktorý orgány potrebujú na svoje fungovanie ( prejavujú sa ischemické stavy, bolestivosť a kŕče). Nie je to len preto, že vekom menej rozmýšľame a menej stimulujeme naše mozgové funkcie, ale určite je tu súvis so aj so zhoršujúcim sa stavom krvi a jej schopnosťou odnášať odpadové látky z mozgu. Ak krv nemá vlastnosti, aké by mala mať, prísun výživy a odsun odpadov sa znižuje a tým sa zhoršuje zdravotný stav nielen najviac vyťažených orgánov ako mozgu a srdca, ale aj všetkých ostatných orgánov a odpady sa kumulujú.

Laserová terapia BIOquant NS – prístroj na laserové ožarovanie krvi v kombinácií s infračerveným svetlom a frekvenciami môže napomáhať pri ochoreniach mozgu. 

Ako už iste viete, laserové ožarovanie krvi cez nosovú dutinu zlepšuje krvnú reológiu a tým zlepšuje celkové zdravie všetkých buniek, tkanív a orgánov.

Okrem toho mnohé štúdie dokázali, že aplikácia hlavne infračerveného svetla cez nosovú dutinu alebo lebku v spojení s určitými frekvenciami stimuluje činnosť mozgu. Ak sa použije frekvencia 10Hz navodzuje sa stav v alfa hladine a dochádza k neurologickej liečbe poškodených oblastí mozgu a to tým, že mozog začne uvoľňovať látky podporujúce hojenie.

Alzheimerova choroba:

U pacientoch s Alzheimerovou chorobou je použitie infračerveného svetla s frekvenciou 40Hz, viac ako žiadúce. (11,12).

Odporúčame použitie prístroja BIOquant NS a frekvencie 40Hz pri použití obidvoch aplikátorov –laserový červený na ožarovanie krvi a infračervený aplikátor na prienik do tkanív mozgu dvakrát denne po 30 minút s intenzitou 5mW.  Veľkou výhodou je spojenie laserového ožarovania krvi a fotobiomodulácie mozgu v jedinom prístroji a jeho dvoch aplikátoroch.

Takéto použitie zlepšuje stav krvi a súčasne navodzuje odbúravanie plakov beta amyloid proteínov.  Vedci zistili (10), že po hodine stimulácie sa znížila hladina beta amyloidných proteínov od 40 až po 50 percent. Stimulácia na iných frekvenciách v rozmedzí od 20 do 80Hz nespôsobila tento proces a preto je potrebné dodržať 40Hz frekvenciu, ktorú je jednoduché navoliť na prístroji BIOquant NS. Stimulácia 40Hz patrí do gamma vĺn mozgu a  znížila hladiny amyloidu-β, znížila fosforyláciu tau a viedla imunogénne bunky mozgu k mikrogliu, aby vykonávali svoju bežnú úlohu pri čistení, vrátane odstránenia bunkových zvyškov vrátane amyloidu-β.

Parkinsonova choroba:

U pacientov s Parkinsonovou chorobou doporučujeme frekvenciu 60Hz viď. (9,10) Pacienti s Parkinsonovou chorobou liečených nízkofrekvenčnou hlbokou mozgovou stimuláciou vykazujú významné zlepšenie dysfunkcie pri prehĺtaní a zmrazenie chôdze nad typickou vysokofrekvenčnou liečbou, ukázala štúdia.V porovnaní s rutinnou stimuláciou 130 Hz pri 60 Hz sa signifikantne znížila frekvencia aspirácie ( vniknutie cudzíchtelies do dýchacích ciest pri vdychu ) o 57% pri štúdii s MBS a ťažkosti s prehĺtaním o 80% v dotazníku. Taktiež významne znížilo zmrazené držanie tela  a axiálne a parkinsonské príznaky. Výhody pri 60-Hz stimulácii pretrvávali počas priemerného 6-týždňového hodnotenia.

To že frekvencie fungujú inak ako spojité svetlo a že aj jedna frekvencia vyvoláva určité účinky a iná nie,  je už dokázané. (8) porovnáva terapeutické efekty 810nm svetla na traumatické poranenie mozgu a preukázalo sa, že 10Hz funguje lepšie ako 100Hz alebo spojité svetlo.

Mozgové vlny:

Popis mozgových vĺn (6), ktoré charakterizujú mozog a jeho aktivitu je nasledovný ( nevypovedá však nič o produkcii endorfínov a rôznych látok v mozgu, ktoré v  dôsleku ich vylučovania môžu navodzovať hojenie a liečbu rôzcnych ochorení):

 • Delta vlny od 0,5Hz po 4Hz sú produkované počas hlbokého spánku v spojení s relaxáciou a uvoľnením, sú spojené s regeneráciou organizmu
 • Theta vlny od 4Hz po 8Hz sú produkované počas denného snenia a regeneračného spánku, zväčšujú intuíciu, kreativitu, odstránenie stresu a negatívnych pocitov
 • Alfa vlny 8-12Hz tieto vlny premosťujú vedomé myslenie a podvedmú myseľ, pomáhajú skľudniť sa, ak je to potrebné, typické pre uvoľnenie, meditáciu relaxáciu, liečenie, stiimulácia pamäti a schopnosti učenia, vplyv na zníženie stresu a negatívnych emócií
 • Beta vlny 12-40Hz, bdelý stav, vedomé alebo logiské myslenie, ich vysoký podiel umožňuje hravé zvládnutie úloh, kofeín zvyšje ich podiel,
 • Gamma vlny od 40 po 100Hz podporujú vzrušenie a koncentráciu, kognitívne spracovávnie a spracovávanie informácií vybudenie  myximálne výkony, podpora výdaja energie

Prehľad psychologických efektov –BWE- strhávania mozgu frekvenciami z vonkajšieho svetelného alebo zvukového zdroja je v (7), kde je spracovaný prehľad štúdií o pôsobení frekvencií na mozog z tohto hľadiska.

Psychologický efekt BWE – strhávania mozgu je popísaný v (13) – ľudia trpiaci deficitom kognitívnych funkcií, stresom, bolesťami, bolesťami hlavy, migrénami, PMS – predmenštruačný syndróm, problémami správania majú prínos z BWE.

(14) popisuje hladiny vedomia, podrobnejšie členenie vln mozgu, charakteristické psychosomatické stavy a ich biochemickú podstatu v náväznosti na látky – hormóny ako: Somatostatín, Noradrenalín, Acetylcholín, Melatonín, Serotonín, Somatotropín...

BIOquant NS je prístroj, ktorý umožňuje použitie laserového a infračerveného svetla v nose s frekvenciamia od 0 po 99Hz, čo ho robí komplexným riešením na:

 • Zlepšenie reológie krvi (srdcovo-cievne a mozgovocievne ochorenia) s použitím laserového aplikátora v nose
 • Stimulovanie mozgových funkcií - fotobiomodulácia mozgu s použitím infračerveného aplikátora v nosových dierkach alebo ušných dierkach
 • Stimulovanie tkanív priamym ožarovaním miesta bolesti – fotobiomodulácia tkanív (liečba bolesti a enrgizáacia tkanív)
 • Laserová alebo infračervená akupunktúra prikladaním aplikátora na akupunktúrne body 

Záver: Tento článok bol orientovaný na objasnenie princípov fungovania a popísanie možností použitia tak unikátneho prístroja ako je BIOquant NS. 

Zdroje:

 1.   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2813509/
 2.   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3140239
 3.   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7896005
 4.   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24493463
 5.   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5066074/
 6.   http://mentalhealthdaily.com/2014/04/15/5-types-of-brain-waves-frequencies- gamma-beta-alpha-theta-delta/
 7.   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0027030/
 8.   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22028832
 9.   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4336001/
 10.   https://www.sciencedaily.com/releases/2015/01/150127164852.htm
 11.    http://news.mit.edu/2016/visual-stimulation-treatment-alzheimer-1207
 12. http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/47682/title/Toward-Treating-Alzheimer-s-Disease-with-Brain-Waves/
 13. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18780583
 14. VOjtech Rusňak, Hladiny vedomia v eduácii
kingray.sk Reviews with ekomi.sk