Prípadová štúdia: BIOquant NS, COVID-19

Prípadová štúdia: BIOquant NS, COVID-19

Použití přístroje BIO QUANT UV (modré světlo) + BIO QUANT NS (polarizované červené světlo).

Pacient 77 let, muž, nevyhraněný,  BMI nad 30%, obvod pasu větší než 100cm, arthritis urica (Dna), očkován proti chřipce. Nezdravý životní styl. Kuřák 15 cigaret denně, mírná hypertenze, medikován Dopegyt, Fytofontana Viro stop ústní sprej, Fytofontana Viro stop tablety, Vitamin C, Multivitamin.

Popis priebehu

Prvý deň

První den  bolesti hlavy,  krku, zubů, svalů,  pokašlávání, dušnost, svalové křeče v nohou a rukou, špatná spánková činnost, časté buzení, halucinace, nechutenství, necítí pachy, vysoké horečky 38,4 – 39,9 °C  (ráno 9,00 měřeno a večer 21,00hod ) .
Vitamin C, multivitamin, studené zábaly, Dopegyt
Tlak 161/98/92  (měření vždy ráno 9,00 hod a večer  21hod ) 158/91/89 
SpO2 84 ráno, SpO2 85  (měřeno vždy ráno 9,00 hod a večer 21hod)

Druhý deň

Druhý den pokašlávání, stavy dušnosti, vysoké horečky, halucinace  38,5 – 40,5°C  bolesti hlavy, svalů, zubů, končetin, svalové křeče, nechutenství k jídlu, necítí pachy.
Tlak 164/96/90  (měření vždy ráno 9,00 hod a večer  21hod ) 160/94/92 
SpO2 86 ráno, SpO2  85 večer

Tretí deň

Třetí den pokašlávání, těžké stavy dušnosti, vysoké horečky 38,7 – 40,0°C  bolesti hlavy, zubů, svalů, končetin, svalové křeče, úzkosti, bolesti v uších oboustranně, necítí pachy, nechutenství k jídlu.

Studené zábaly, Dopegyt,  Fytofontana Viro stop ústní sprej,  Fytofontana Viro stop tablety, Vitamin C, Multivitamin (po celou další dobu léčby).

Nasazení BIO QUANT NS a BIO QUANT UV 

- stimulace polarizované červené světlo levá nosní dírka 10Hz výkon 5 mW, UV (modré světlo) pravá nosní dírka čas 12 min. 3x denně 9,00 hod, 14,00 hod, 19,00 hod (dále identicky aplikováno v dalších dnech)

Tlak 160/94/87  před stimulací- po stimulaci  149/85/83 

Tlak 159/93/88  před stimulací- po stimulaci  147/88/85

Tlak 159/90/88 před stimulací - po stimulaci  148/87/84

SpO2 85  před stimulací- SpO2 89 po stimulaci  

SpO2 84  před stimulací- SpO2 88 po stimulaci  

SpO2 85  před stimulací- SpO2 88 po stimulaci  

​Štvrtý deň

Čtvrtý den pokašlávání, těžké stavy dušnosti, vysoké horečky 38,6 – 40,3°C  bolesti hlavy, zubů, svalů, končetin, svalové křeče, úzkost, pokašlávání, nauzea.

Tlak 159/94/88  před stimulací- po stimulaci  147/86/81 

Tlak 157/93/84  před stimulací- po stimulaci  149/83/80

Tlak 158/90/83 před stimulací - po stimulaci  146/87/82

SpO2 86  před stimulací- SpO2 89 po stimulaci  

SpO2 85  před stimulací- SpO2 90 po stimulaci  

SpO2 84  před stimulací- SpO2 90 po stimulaci 

Piaty deň

Pátý den pokašlávání, zlepšení dušnosti, vysoké horečky 37,8 – 39,8°C  bolesti hlavy, zubů, svalů, končetin, subjektivně menší bolest hlavy a uší.

Tlak 156/92/84  před stimulací- po stimulaci  145/84/80

Tlak 154/91/84  před stimulací- po stimulaci  146/83/81

Tlak 155/90/83 před stimulací - po stimulaci  145/84/79

SpO2 86  před stimulací- SpO2 90 po stimulaci  

SpO2 87  před stimulací- SpO2 91 po stimulaci  

SpO2 88  před stimulací- SpO2 91 po stimulaci

Šiesty deň

Šestý den pokašlávání,  dušnost subjektivní zlepšení, nižší horečky 37,7 – 39,0°C  bolesti hlavy, zubů, svalů, končetin, 

Tlak 153/91/82  před stimulací- po stimulaci  144/82/79

Tlak 154/90/81  před stimulací- po stimulaci  143/82/78

Tlak 152/90/83 před stimulací - po stimulaci  142/81/80

SpO2 87  před stimulací- SpO2 91 po stimulaci  

SpO2 87  před stimulací- SpO2 92 po stimulaci  

SpO2 89  před stimulací- SpO2 93 po stimulaci 

Siedmy deň

Sedmý den lehké pokašlávání, dušnost ustupuje, nižší horečky 37,2 – 38,2°C  ústup bolesti hlavy, zubů, svalů, končetin, zlepšení chuti k jídlu. Nižší úzkost.

Tlak 150/90/79  před stimulací- po stimulaci  142/82/78

Tlak 151/88/81  před stimulací- po stimulaci  143/81/79

Tlak 150/87/82 před stimulací - po stimulaci  141/80/78

SpO2 88  před stimulací- SpO2 92 po stimulaci  

SpO2 89  před stimulací- SpO2 93 po stimulaci  

SpO2 90  před stimulací- SpO2 94 po stimulaci  

Pacient se cítí lépe. Saturace kyslíkem pomalu stoupá, klesá systola i diastola i tepová frekvence. Klesá teplota. Stabilizovaný stav. Pacient již cítí pachy a rozeznává chutě jídla.

Prehľad vývoja teploty

Teplota:

Deň - Min.- Max.- Avg.

1. den - 38.4°C - 39.9°C - 39.15°C

2. den - 38.5°C - 40.5°C - 39.5°C

3. den- 38.7°C- 40°C- 39.35°C

4. den -38.6°C- 40.3°C - 39.45°C

5. den - 37.8°C - 39.8°C - 38.8°C

6. den - 37.7°C - 39°C - 38,35°C

7. den - 37.2°C - 38.2°C - 37,7°C

Prehľad vývoja tlaku a pulzu

Tlak sys. / diast./ Pulz

Deň - Pred aplikáciou ráno - Po aplikácii večer - SpO2 ráno/večer

1. den - 161/98/92 - 158/91/89 - 84/85

2. den - 164/96/90 - 149/85/83  - 86/85

3. den - 160/94/87 - 140/80/78 - 85/89

3. den - 159/93/88 - 147/88/85 - 84/88 - opakovane

3. den - 159/90/88 - 148/87/84 - 85/88 - opakovane

4 den - 159/94/88 - 147/86/81 - 86/89

4 den - 157/93/84 - 149/83/80 -85/90 - opakovane

​4 den - 158/90/83 - 146/87/82 - 84/90 - opakovane

5. den - 156/9284 - 145/84/80 - 86/90

5. den - 154/91/84 - 146/83/81 - 87/91 - opakovane

5. den - 155/90/83 - 145/84/79 - 88/91 - opakovane

6. den - 153/91/82 - 144/82/79 - 87/91

6. den - 154/90/81 - 143/82/78 - 87/92

6. den - 152/90/83 - 142/81/80 - 89/93

7. den - 150/90/79 - 142/82/78 - 88/92

7. den - 151/88/81 - 143/81/79 - 89/93

7. den - 150/87/82 - 141/80/78 - 90/94