Tehotenstvo a vývoj plodu z iného uhla

Všetci sme rovnakí, všetci sme zložení z prvkov tejto zeme a všetci máme takmer rovnaké DNA.

Kombináciou DNA - prepojenia otca a matky vzíde a sa narodí zdravé dieťa, ak sú teda obaja rodičia bezchybní a podmienky pre vývoj plodu priaznivé.

Všetky podmienky pre vývoj plodu sú založené na fyzikálnych zákonoch.

Vychádzajú z termodynamiky chemických reakcií.

Keďže život sú chemické reakcie, podmienky pre ich priebeh sú kľúčové. Ak v tele matky nie sú dobré podmienky pre priebeh chemických reakcií, ovplyvní to vývoj plodu.

Ak sú nedaj bože podmienky veľmi zlé, môže to ovplyvniť aj DNA deliacich sa buniek plodu a môže vzniknúť jedinec s tzv. genetickou poruchou a problém je na svete. DNA sa dá narušiť veľmi jednoducho a to vodíkovými protónmi teda H+ iónmi alebo oxidačným stresom teda kyslíkovými radikálmi. Tak jednoducho vzniká poškodenie a tak jednoducho mu vieme zabrániť. Stačí zmeniť podmienky. Tak jednoducho vzniká aj rakovina po poškodení DNA v nevhodných podmienkach.

Aj keď spojíme dve perfektné DNA do jedného celku, nie je žiadna garancia, že sa dieťatko narodí zdravé, pretože sa vývoj plodu môže pokaziť v tele matky pod vplyvom nepriaznivých podmienok. A ak je zdravé dieťatko už na svete, jeho rast a vývoj ovplyvňujú podmienky života naďalej.

To čo tu píšem, som si zažil a prežil, takže viem o čom hovorím. Je veľa vplyvov, ktoré môžu vývoj pokaziť. Musíme kontrolovať podmienky. Ako ľudia tomu nevenujeme pozornosť, ale musíme to začať robiť. Kontrolovať podmienky v tele.

TEHOTENSTVOPreto opakujem: Podmienky sú všetko

Ak chcete mať zdravé dieťa, mali by ste aspoň rok pred jeho splodením žiť zdravým životným štýlom. Aby DNA spermie aj vajíčka boli perfektné, aby dieťa, čo splodíte malo šancu byť zdravé.

Pretože ak vaše DNA nie je perfektné a je poškodené, aj to dieťatko bude niesť toto so sebou a bude poškodené. Prejaví sa to na jeho tele.

Základná úloha budúcich rodičov, ktorí chcú mať dieťa a idú ho splodiť je byť v perfektnom zdravotnom stave. Je to úloha a povinnosť vôči celej spoločnosti a nie len vôči dieťatku, ktoré chceme splodiť. Preto mnohí lekári odporúčajú nečakať s plánovaním potomstva do vyššieho veku.

Čo to znamená? Kde je problém súčasnej spoločnosti?

Problém je, že tí dvaja mladí ľudia, ktorí chcú mať spolu dieťa ani nevedia, čo je zdravie, nepoznajú základné princípy zdravia ale vedia, že by chceli žiť spolu a mať rodinu. Ale dnes to už nie jen tak ako pred 100 rokmi, dnes žijeme v dobe, že vieme zmonitorovať zdravotný stav oboch jedincov, aby mohli splodiť perfektné dieťa zložené z ich génov. Dnes vieme kotrolovať podmienky v tele matky počas vývoja plodu, ale na druhej strane základné podmienky chemických reakcií neriadime a nekontrolujeme.Absolútne sa tvárime, že neexistujú.

V akom svete to vlastne žijeme? Kde vieme všetko a neriadime nič? Kde každé auto má riadiaci system, monitorovanie spaľovania a my o spaľovacích podmienkych v našich telách nevieme nič?

Byť budúcim otcom a matkou, predovšetkým to znamená rešpektovať základné podmienky zdravia.

Viskozita a reológia krvi, pH organizmu a nemať oxidačný stres, teda mať aj ORP na zápornej úrovni. Tým sú vytvorené podmienky pre perfektné a optimálne fungovanie všetkých orgánov a celého vášho tela a pre perfektný vývoj plodu.

Tým, že sa plod vyvíja v tele matky, pribúda hmota, o ktorú sa krv matky musí starať a preto je tam viacero vecí, ktoré by sa mali počas vývoja plodu zohľadňovať. Je to zvýšená potreba červených krviniek, zvýšená potreba kyslíka, zvýšená potreba odstaňovania metabolitov aj z tela plodu, pretože má v tele matky svoj vlastný život. A práve preto matky s dieťatkom v tele nikdy nemajú takú viskozitu a reológiu ako zdravé ženy, ktoré nie sú tehotné. Ale kedže pre vývoj dieťatka je krv kľúčový faktor, tak prečo sa nikto nestará o to, aby tieto matky mali optimálnu viskozitu a reológiu krvi? Čo je pre vývoj plodu dôležitejšie ako krv matky? Ak má zhoršené vlastnosti, tak vývoj plodu musí postupovať pomalšie. Bunky čakajú, kým dostanú všetko potrebné, až potom môže nasledovať delenie. Nedá sa deliť niečo, kde nie je nič.

Ja viem, že tieto tvrdenia o podmienkach chemických reakcií môžu byť šokom pre veľa ľudí. Veľa ľudí si myslí, že s telom sa dá narábať akokoľvek a že ono všetko zvládne. Myslia si že je to hlúposť, aby pH muselo byť 7,4 ale veď telo to úmyselne drží na tejto úrovni a je to hodnota, ktorá je podmienkou aby telo vedelo viazať kyseliny, ktoré vzniknú pri akejkoľvek fyzickej aktivite. Pri akejkoľvek mentálnej činnosti vznikajú kyseliny a tie je treba viazať. Vedeli ste, že kyseliny vznikajú aj pri strese?

"Tak nech mi nikto nehovorí, že byť kyslý je normálne. Normálne je byť mierne zásaditý a byť pripravený, že telo bude produkovať kyseliny."

V NEMOCNICIMôj životný príbeh

Keď som bol mladý a snažili sme sa s manželkou o dieťatko som nič z toho, čo tu píšem nevedel. Chvalabohu sa nám narodili zdravé deti, ale jedna z mojich dcér dostala rakovinu kosti – osteosarkóm a bola to veru riadna skúška. Bojovali sme zo všetkých síl, ako sa len dalo. Doniesli sme vtedy na Slovensko aj najnovší protokol na osteosarkomy z Nemecka a ten mal lepšie výsledky ako ten, čo sa používal v tej dobe na Slovensku. Šance na prežite piatich rokov boli vyššie pri tomto novom protokole.

Čo som týmto vlastne chcel povedať je, že: "Podmienky sú všetko."

V tej dobe, keď dcéra ochorela, absolútne nepočúvala, zbytočne sme jej čokoľvek hovorili, nedostatočne sa hydratovala a možno to bola skutočná príčina jej ochorenia. Nedostatočná hydratácia dvíha prekyslenie organizmu a oxidačný stres. Ale vtedy som nevedel ani len to, sám som nechápal význam perfektnej hydratácie.

Ak sa nehydratujete, tak sa zakysľujete, vystavujte sa oxidačnému stresu a je vysoká pravdepodobnosť aj poškodenia DNA. Ak sa toto stane, vzniknú bunky, ktoré do tela nepatria a volajú sa rakovina. Ale aj to sú vaše bunky, len už sú to iné bunky, správajú sa nekontrolovane a neplnia funkcie ako iné bunky.

Je veľmi ľahké dostať rakovinu. A je len otázka disciplíny a dostatočnej hydratácie nedostať ju. To je môj názor. Rakovina nie je obvykle geneticky daná, ale je produktom podmienok chemických reakcií v našom tele.

Dieťa, ktoré sa vyvíja v tele matky je tiež produktom chemických reakcií. A pre jeho vývoj podmienky sú všetko. Takže z čoho sa to dieťa vyvíja?

Z krvi matky. Takže prichádzame k záveru, že krv matky je strojcom dieťatka, že krv matky musí priniesť nielen kyslík, ale aj všetky živiny, že musí odniesť všetky metabolity, lebo tie množiace sa bunky žijú, dýchajú, produkujú energiu, produkujú odpady a kyseliny a to všetko treba odstraňovať z miesta, kde tie odpady vznikajú.

A opäť sme tam kde je počiatok aj koniec, sú to chemické reakcie a podmienky v akých tie chemické reakcie prebiehajú.

Ak by som vedel to, čo viem dnes pred tridsiatimi rokmi, bol by som trval na dodržaní optimálnych podmienok v mojom tele aj tele mojej manželky do všetkých detailov. Bol by som sa snažil dodržiavať podmienky chemických reakcií v telách mojich rastúcich detí. Bol by som tak zvýšil šancu, že moja dcéra nedostane osteosarkóm a mohla by byť plne a normálne funkčná dodnes. Dnes má v nohe implantát namiesto časti kosti ale chvalabohu je zdravá. A zvládli sme to.

Vlastne vtedy sa zmenil môj pohľad na život, musel som študovať zdravie, čo robiť, aby mohla svoje chemoterapie absolvovať presne podľa protokolu a vytvárať v jej tele podmienky, aby tá nasledujúca chemoterapia mohla byť vybraná presne podľa protokolu. Len ak sa protokol dodrží, šance na dožitie sa 5 rokov po skončení liečby sú vyššie, ako keď by sa protokol natiahol na dlhšiu dobu.

A dnes má dve zdravé deti a manžela a môže si užívať tento svet.

Takže na záver - podmienky v telách rodičov ovplyvňujú kvalitu DNA, podmienky v tele matky ovplvňujú vývoj plodu a kvalitu dieťatka a podmienky v ďalšom raste a vývoji dieťatka ovplyvňujú všetko.

Ak vyrastieme a sme zdraví mali sme šťastie, lebo sa tak stalo. Prosím venujte viac pozornosti svojej krvi, lebo to je kľúč k zdraviu a udržiavať ju v perfektnom stave je cesta ku zdraviu a jeho udržiavaniu.

Ing. František Kokoš

Zdroje:
1, Utilization of Laser Therapy During Pregnancy: A Systematic Review of the Maternal and Fetal Effects Reported From 1960 to 2017 Eric C. Wilkerson, MD,* Monica M. Van Acker, DO,† Bradley S. Bloom, MD,* and David J. Goldberg, MD, JD*‡x
2,   Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2008 Aug;28(8):1400-1. [Low-energy semiconductor laser intranasal irradiation of the blood improves blood coagulation status in normal pregnancy at term]. Abstrakt CIEĽ: Preskúmať vplyv nízkoenergetického polovodičového laserového intranazálneho ožarovania krvi na stav zrážania krvi u zdravých tehotných žien v tehotenstve. Metodika: Nízkoenergetický polovodičový laser bol zavedený do nosovej dutiny u 126 zdravých tehotných žien v tehotenstve a 123 zdravých mladých slobodných žien ako kontrolnej skupiny. Hladiny protrombínu v plazme (PT), aktivovaný parciálny tromboplastínový čas (APTT), trombínový čas (TT) a hladiny fibrinogénu sa skúmali pomocou transmisnej turbidimetrie po aplikáciách. Výsledky: Hladiny PT, APTT a TT boli významne znížené, zatiaľ čo hladina fibrinogénu sa u zdravých tehotných žien pred laserovou terapiou významne zvýšila v porovnaní s kontrolnými skupinami (P <0,01). Po intranazálnej laserovej terapii sa tieto parametre významne zlepšili u zdravých tehotných žien (P <0,05), aj keď boli rozdiely oproti kontrolnej skupine. Záver: Nízkoenergetické polovodičové laserové intranazálne ožarovanie krvi môže účinne zlepšiť stav vysokej koagulácie krvi u zdravých tehotných žien v tehotenstve
3,   Baillieres Clin Haematol. 1987 Sep;1(3):777-99. Blood rheology and pregnancy. Heilmann L.
4,    Clin Hemorheol Microcirc. 2009;42(2):127-39. doi: 10.3233/CH-2009-1193. Blood rheology at term in normal pregnancy and in patients with adverse outcome events. von Tempelhoff GF1, Velten E, Yilmaz A, Hommel G, Heilmann L, Koscielny J..
5,  Blood rheology and pregnancy Author links open overlay panelL.Heilmann https://doi.org/10.1016/S0950-3536(87)80024-
6, First trimester maternal blood rheology and pregnancy induced hypertension J. B. Robins,M. Woodward,G. Lowe,P. McCaul,H. Cheyne &J. J. Walker
7,  https://www.ejog.org/article/0028-2243(85)90013-9/pdf Is maternal whole blood viscosity a factor in fetal growth? H . A . Zondervan’*2, F.J. Voorhorst I, E.A. Robertson’, P.H.J. Kurver 3 and C. Massen 4 ’ Department of Obstetrics and Gynecology, Anna Pauiljoen, Onze Lteve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam, ’ Department of Obstetrics and Gynecology, Teaching Hospital St. Lamberms, Helmond, 3 Department of automatisation and informatics, Stichting Samenwerkende Delftse Ziekenhuizen, Delft, and ’ Department of Physics, University of Technology, Eindhoven, The Netherlands Accepted for publication 19 March 1985 
8,   Whole blood viscosity during normal pregnancy A. HUISMAN J. G. AARNOUDSE H. J. HUISJES V. FIDLER W. G. ZIJLSTRA J. H. A. HEUVELMANS H. GOSLINGA First published:December 1987 https://doi.org/10.1111/j.1471-0528.1987.tb02313.x
9,  Correlation of rheological parameters in maternal and fetal blood at term Roland Csorba1,2, Amr A. Soliman1,3, Christian Wieg4 , Panagiotis Tsikouras5 , Werner Rath6 , and Georg-Friedrich von Tempelhoff1 1 Department of Obstetrics and Gynecology, City Hospital of Aschaffenburg, Aschaffenburg, Germany, 2 Department of Obstetrics and Gynaecology, University of Debrecen, Debrecen, Hungary, 3 Department of Obstetrics and Gynaecology, University of Alexandria, Alexandria, Egypt, 4 Department of Pediatrics, City Hospital of Aschaffenburg, Aschaffenburg, Germany, 5 Department of Obstetrics and Gynecology, Democritus University of Thrace, Alexandroupolis, Greece, and 6 Department of Obstetrics and Gynecology, University of Aachen, Aachen, Germany http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.868.2646&rep=rep1&type=pdf
10, Blood Viscosity Among Pregnant Women Attending Antenatal Clinics In Gauhati Medical College And Hospital, Assam, India : A Cross-Sectional Study Gayatri Bora1*, Jyotismita (Deka) Barman2 1*Associate Professor, Department of Physiology, Adichunchanagiri Institute of Medical Sciences, B G Nagar, Mandya, Karnataka, 571448, India. 2 Assistant Professor , Department of Physiology, Gauhati Medical College and Hospital, Guwahati, Assam, 781032, India. https://www.iosrjournals.org/iosr-jdms/papers/Vol14-issue6/Version-6/W01466114117.pdf
11,  Changes and significance of coagulation function, hemodynamics and blood rheology in women with pregnancy induced hypertension Bang-Zhi Zeng1, Bo Zhang2 , Yu-Na Wang3 1 Department Of Laboratory, Ankang Maternal and Child Health Care Hospital 2 Department of Laboratory, Ankang Central Hospital 3 Department of Gynaecology and Obstetrics, Ankang Maternal and Child Health Care Hospital, Ankang, Shaanxi 725000
12,  PLASMA VISCOSITY IN THE EARLY IDENTIFICATION OF HYPERTENSION IN PREGNANCY
V. Lipovac1, M. Gavella1, Z. Rubinjoni1, I. Renar1, Z. Metelko1, A. Drazancic2
1 Vuk Vrhovac Institute, University Clinic for Diabetes, Endocrinology and Metabolic Diseases, Dugi dol 4a, 10000 Zagre