kingray.sk Reviews with ekomi.sk
kingray.sk Reviews with ekomi.sk

Prečo konzumovať artemisinín spolu so železom?

Artemisinín a onkologické ochorenia

Artemisinín je chemická zlúčenina, ktorá reaguje so železom za vzniku voľných radikálov, ktoré môžu ničiť bunky. Rakovinové bunky si na svoju proliferáciu vyžadujú a absorbujú veľké množstvo železa. Sú náchylnejšie na cytotoxický účinok artemisinínu ako normálne bunky. Rakovinové bunky exprimujú veľkú koncentráciu receptorov transferínu na bunkovom povrchu, ktoré uľahčujú absorpciu plazmatického proteínu prenášajúceho železo prostredníctvom endocytózy. Kovalentným značením artemisinínu na transferín sa artemisinín mohol selektívne zachytiť a skoncentrovať rakovinovými bunkami. Ďalej by sa artemisinín aj železo transportovali do bunky v jednom balení. Akonáhle je molekula transferínu označená artemisinínom endocytovaná, uvoľní sa železo a reaguje s artemisinínovými zvyškami označenými na transferín. Tvorba voľných radikálov zabíja rakovinové bunky. Autori zistili, že transferín značený artemisinínom je vysoko selektívny a účinný pri zabíjaní rakovinových buniek. 

Záver: Konzumácia artemisinínu a železa dokáže zabíjať rakovinové bunky ešte efektívnejšie, ako samotný artemisinín.

Link na Pubmed

Artemisinín a Covid-19

Preklad článku zo stránky WHO

Brazzaville - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) víta inovácie po celom svete vrátane výmeny liekov, tradičných liekov a vývoja nových terapií pri hľadaní potenciálnych spôsobov liečby COVID-19.

WHO uznáva, že tradičná, doplnková a alternatívna medicína má veľa výhod a Afrika má za sebou dlhú históriu tradičnej medicíny a lekárov, ktorí hrajú dôležitú úlohu pri poskytovaní starostlivosti populáciám. Liečivé rastliny ako Artemisia annua (artemisinín) sa považujú za možné spôsoby liečby COVID-19 a mali by sa testovať na účinnosť a nepriaznivé vedľajšie účinky. Afričania si zaslúžia používať lieky testované na rovnakých štandardoch ako ľudia vo zvyšku sveta. Aj keď sú terapie odvodené z tradičnej praxe a prirodzené, je stanovenie ich účinnosti a bezpečnosti dôslednými klinickými skúškami kritické.

Africké vlády prostredníctvom svojich ministrov zdravotníctva prijali rezolúciu vyzývajúcu členské štáty, aby predložili dôkazy o bezpečnosti, účinnosti a kvalite tradičnej medicíny na päťdesiatom zasadnutí regionálneho výboru WHO pre Afriku v roku 2000. Krajiny tiež súhlasili s uskutočnením príslušného výskumu a požadovaním regulačné agentúry pre lieky, aby schvaľovali lieky v súlade s medzinárodnými normami, medzi ktoré patrí produkt, ktorý sa riadi prísnym protokolom o výskume a podrobuje sa testom a klinickým skúškam. Tieto štúdie zvyčajne zahŕňajú stovky ľudí pod dohľadom národných regulačných orgánov a môžu trvať niekoľko mesiacov v zrýchlenom procese.

WHO spolupracuje s výskumnými inštitúciami na výbere produktov tradičnej medicíny, pri ktorých je možné skúmať klinickú účinnosť a bezpečnosť liečby liekom COVID-19. Organizácia bude ďalej pokračovať v podpore krajín pri skúmaní úlohy tradičných lekárov pri prevencii, kontrole a včasnom odhalení vírusu, ako aj pri postúpení prípadov zdravotníckym zariadeniam.

kingray.sk Reviews with ekomi.sk