Akkermansia Muciniphila

Baktéria, ktorá si zaslúži pozornosť je Akkermansia Muciniphila.


Akkermansia muciniphilia

Akkermansia muciniphilia

Ľudia, ktorí majú vysoké hladiny Akkermansie, sú zdravší a pravdepodobnosť ochorení ako metabolické poruchy, chronické choroby alebo autoimunitné ochorenia sa rapídne znižuje. Akkermansia priamo súvisí s metabolickým zdravím – čím viac jej máme, tým je menej pravdepodobné, že budeme trpieť chorobami zapríčinenými metabolickou dysfunkciou.