Kandida (Candida albicans)

Kandida patrí mezi mykotické infekcie spôsobené kvasinkou, ktorá sa nazýva candida albicans. Jej premnoženie sa spájaja hlavne s nesprávnym životným štýlom, nadmernou konzumáciou cukru a alkoholu a sacharidov.

Čo sú kvasinky?

Kvasinky sú obvykle oportúnne patogény. Ich patogenita závisí predovšetkým od celkového zdravotného stavu a stavu imunitného systému ako aj ochorení, ktoré máme. Jej premnoženie môže byť ako dôsledok napríklad ochorení ako diabetes mellitus, porucha glukózovej tolerancie či neuvážené podávanie širokospektrálnych antibiotík, kde dochádza k potlačeniu bežnej mikroflóry. 

Dole na videu môžete vidieť biele fľaky, ktoré vystupujú na povrch. Jedná sa o kandidu, ktorá postupne rastie. U tých, ktorí nemajú premnoženú kandidu sa na mikroskopickej analýze ani po niekoľkých hodinách kandida nenachádza.