Štúdie naznačujú, že kolagénové doplnky môžu pomôcť zlepšiť symptómy osteoartritídy a znížiť celkovú bolesť kĺbov.

Prehľad štúdií u ľudí s osteoartrózou zistil, že užívanie kolagénu viedlo k výraznému zlepšeniu stuhnutosti kĺbov a celkových symptómov osteoartrózy.

Chrupavka je primárne tvorená kolagénom typu II, podobného ako kolagén zo zvieracej chrupavky. Preto je kolagén typu II typom odporúčaným na pomoc pri problémoch s kĺbmi.