Nattokináza (proti trombotický účinok)

Tradičné japonské jedlo „Natto“ je jedlo vyrobené zo sójových bôbov fermentovaných Bacillus natto a konzumovalo sa zhruba pred 1200 rokmi. Enzýmy, ktoré Bacillus natto produkuje fermentáciou, zahŕňajú proteázu a Dr. Oshima z cisárskej univerzity Hokkaido uviedol jeho čistenie a vlastnosti. Odvtedy bola skúmaná ako serínová proteáza a v 80. rokoch bol enzým, ktorý degraduje fibrínové proteíny (pôvodca trombov), pomenovaný ako „nattokináza“. Nattokináza sa nachádza v lepkavej časti Natto.

Medzi funkcie nattokinázy patrí priama degradácia fibrínu (hlavná zložka trombov), aktivácia pro-urokinázy (prekurzora urokinázy, ktorá je v tele trombolytickým enzýmom) a zvýšenie množstva aktivátora tkanivového plazminogénu (t-PA), ktorý produkuje trombolytikum. enzým, plazmín. Okrem toho nedávny výskum ukázal, že nattokináza má funkciu degradácie inhibítora aktivátora plazminogénu, PAI-1 a znižovania doby lýzy euglobulínu, a preto má funkciu zlepšovania trombolytickej aktivity. Ďalej sa tiež potvrdilo zníženie krvného tlaku.