Ochorenia mozgu

Ochorenia mozgu (neurologické a neuro-degeneratívne)

Rokmi sa funkcie nášho mozgu znižujú, poškodzujú sa alebo odumierajú nervové bunky (neuróny) a medzi bunkami sa hromadia toxíny, plak a iné nánosy. Výskum preukázal, že beta amyloid a ich plaky sa usádzajú najprv v medzibunkovom priestore a neskôr aj v samotných bunkách. Je to odpad, ktorý tam nemá čo robiť, ale organizmus si s ním nevie poradiť a dochádza k jeho zvýšenému hromadeniu. To vedie k rozvoju ochorenia ako Alzheimerova choroba.

Poruchy mozgu

Mozog trpí rôznymi poruchami, ktoré možno rozdeliť do troch hlavných skupín:

  • traumatické udalosti (mŕtvica, traumatické poškodenie mozgu, a globálne ischémické stavy)
  • degeneratívne ochorenia (demencia, Alzheimerova a Parkinsonova choroba – AD a PD )
  • psychiatrické poruchy (depresie, úzkosti, posttraumatická stresová porucha)

Vplyv hromadenia odpadov v mozgu na činnosť mozgu

Vplyvom odpadov sa rozvíjajú neurodegeneratívne ochorenia ako demencia, Alzheimerova choroba a Parkinsonova choroba. Mozog má s pribúdajúcim vekom, ale hlavne so zhoršujúcim sa stavom krvi stále menej kyslíka, ktorý neuróny potrebujú na svoje fungovanie (prejavujú sa ischemické stavy, bolestivosť, roztiahnutie ciev a tlak na neuróny-migréna, poprípade až acidóza a oxidačný stres). Nie je to len preto, že vekom menej rozmýšľame a menej stimulujeme naše neuróny, ale je tu súvis aj kognitívnych schopností so zhoršujúcim sa stavom krvi a jej schopnosťou odnášať odpadové látky z mozgu. Ak krv nemá vlastnosti, aké by mala mať, prísun výživy a odsun odpadov sa znižuje a tým sa zhoršuje zdravotný stav nielen najviac vyťažených orgánov ako mozgu a srdca, ale aj všetkých ostatných orgánov a odpady sa kumulujú.

Úprava krvnej reológie je prvý krok

Keď je krv a orgány v poriadku a v dobrom stave, tak v tele nedochádza ku kumulovaniu odpadov a toxínov v žiadnom orgáne. Keď viskozita krvi sa zhorší, trpia aj orgány. Pri týchto pacientoch je to práve mozog. Práve preto títo pacienti potrebujú najskôr riešiť krv, poprípade aj trávenie. Viac sa dočítate v článku Neurologické, neuro-degeneratívne, neuro-vývojové, gastro-enterologické a autoimúnne ochorenia a ich vzájomné prepojenie plus diéta.


ADHD alebo ADD u detí (skúsenosti a rady)

ADHD alebo ADD u detí (skúsenosti a rady)

Tento článok má za úlohu poradiť rodičom, ktorí majú doma tkz. „neposlušné dieťa“. Tento článok vám pomôže, aby ste sa cítili lepšie, aby ste vedeli, že vy ako rodičia ste nezlyhali a čítaním tohto článku dokazujete, že ste skvelý rodič, ktorý hľadá riešenia a snaží sa svojmu dieťaťu pomôcť. Vedzte, lebo to podvedome viete, že máte geniálne dieťa, ktoré je darom od Boha a má nesmierne veľkú kapacitu milovať ľudí bezpodmienečne.  Mali by ste byť  zato vďační. Takéto dieťa vás učí pokore a skutočnej láske.


Alzheimerova choroba – najnovšie vedecké štúdie

Alzheimerova choroba – najnovšie vedecké štúdie

Vo vnútri mozgu sa nachádzajú neuróny (nervové bunky), ktoré medzi sebou komunikujú. Mozgové vlny sú práve synchronizované elektrické impulzy neurónov, ktoré medzi sebou komunikujú. Tieto mozgové vlny sa dajú merať na základe ich frekvencií. Vedci a výskumníci sa domnievajú, že dôvodom vzniku neurodegeneratívnych ochorení je narušenie neurónov a ich vzájomnej komunikácie cez mozgové vlny. Čo spôsobuje toto narušenie nie je známe, ale sú predpoklady ako napríklad časté herpetické infekcie, zápalové ochorenia, hromadenie plaku v mozgu atď. 


Degeneratívne ochorenia mozgu a strava

Degeneratívne ochorenia mozgu a strava

Degeneratívne ochorenia mozgu sú stále častejšie vyskytujúce sa ochorenie, ktoré nie je problémom len starších a dospelých ako Alzheimerova choroba, ale aj detí ako napríklad autizmus. Strava zo supermarketov, ktorú mnohí konzumujeme a o ktorej si myslíme, že je zdravá je jeden z dôvodov narastajúceho počtu týchto ochoreni. Tento článok má vám pomôcť ku zmene životného štýlu, k zamysleniu sa, čo konzumujeme a aké návyky odovzdavame našim deťom.


Ochorenia mozgu (Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, demencia)

Ochorenia mozgu (Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, demencia)

Rokmi sa funkcie nášho mozgu znižujú, poškodzujú sa alebo odumierajú nervové bunky a medzi bunkami sa hromadia toxíny, plak a iné nánosy. Výskum preukázal, že beta amyloid peptidy ovplyňujú činnosť nervových buniek a ich plaky sa usádzajú najprv v medzibunkovom priestore a neskôr aj v samotných bunkách (1,2,3,4).


Čo znižuje riziko vzniku Alzheimerovej choroby?

Čo znižuje riziko vzniku Alzheimerovej choroby?

Niekoľko štúdií dokázalo, že ľudia, ktorí hovoria aspoň dvoma jazykmi majú menší predpoklad vzniku Alzheimerovej choroby, ako ľudia, ktorí hovoria len jedným jazykom.  Okrem toho, ak hovoria dvoma jazykmi oddiaľujú vznik tohto ochorenia o 4,5 roka. Na dokázanie tejto hypotézy boli použité dáta z MRI mozgu pacientov (magnetická rezonancia).


Kurkumín a jeho účinky na mozog

Kurkumín a jeho účinky na mozog

Nová klinická štúdia bola publikovaná v časope Americký žurnál Geriatrickej psychiatrie. Táto štúdia preukázala účinky kurkumínu na mozog. Najskôr sa testy robili na 40 dospelých pacientoch vo veku od 51 do 84 rokov, ktorí mali menšie problémy s pamäťou. Štúdia prebiehala 18 mesiacov, prvá skupina brala 90mg kurkumínu dvakrát denne a druhá skupina brala placebo.

✔️silný antioxidant ✔️ má protizápalový účinok ✔️pomáha pri artritíde  ✔️pomáha pri ochoreniach prostaty ✔️pomáha pri ochoreniach mozgu ✔️pomáha pri cukrovke a inzulínovej rezistancii ✔️pomáha proti astme, alergiám a ekzémom


CRP marker a všetko, čo by ste o ňom mali vedieť

CRP marker a všetko, čo by ste o ňom mali vedieť

V minulosti, keď vyšetrenie CRP nebolo tak dostupné sa vykonávalo vyšetrenie sedimentácie krvi. Ak je v tele zápal v dôsledku molekúl zápalových proteínov cirkulujúcich v krvi včítane CRP proteínu tak sa červené krvinky spájajú a vytvárajú zhluky, ktoré rýchlejšie sedimentujú v skúmavke ako krv človeka bez zápalových reakcií. Tento jav je vlastne prejavom zhoršenej viskozity a reológie krvi pri týchto zápalových procesoch.