Ochorenia srdca a ciev

Ochorenia srdca a ciev

Najčastejším ochorením ciev je ateroskleróza. Ateroskleróza je nahromadenie plaku (pozostávajúceho z cholesterolu, tuku, vápnika a krvných komponentov) na vnútornej strane tepien. Tepny sú krvné cievy, ktoré prenášajú krv bohatú na kyslík do celého tela. Ak sa z dôvodu hromadenia plaku zužujú a tuhnú, môže sa obmedziť prietok krvi do rôznych orgánov a tkanív, čo môže spôsobiť príznaky alebo dokonca poškodenie tkaniva.

Výrazy „ateroskleróza“ a „artérioskleróza“ sa často používajú vzájomne zameniteľne, ale ateroskleróza je vlastne forma arteriosklerózy  špecificky spôsobená nahromadením plaku na vnútornej strane ciev.

Arteroskleróza môže ovplyvniť akékoľvek tepny v tele. Ak sú postihnuté tepny, ktoré vedú ku srdcu, tento stav sa nazýva ochorenie koronárnych artérií (CAD).

Ateroskleróza bolo považované za ochorenie, ktoré vznikalo po 50tke, ale za posledných 20 rokov toto ochorenie je typické pre ľudí nad 30 rokov.