Online formulár na odstúpenie od zmluvy

Komu: Kingray s.r.o., Ružová 728/2, 050 01 Revúca

týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy a potvrdzujem presné uvedenie údajov vo formuláry nižšie.

(Môžete si zvoliť Odstúpenie od zmluvy vyplnením Online formulára, alebo vytlačením PDF formulára, ktorý je potrebné poslať na našu adresu)

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov

Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný / povinná zaslať tovar predávajúcemu.