Prístroje na meranie ketónov - Blood keto meter - Pásiky na glukózu 50ks