Prístroje na meranie ketónov - Blood keto meter - Prístroj s príslušenstvom (1 keto meter, 1 balenie keton pásiky 50ks, 1 balenie glukóza pásiky 50ks, 1 balenie lancety 50ks, 1 pero na pichanie)