Reológia krvi

Reológia krvi

Reológia krvi je veda, ktorá sa venuje deformačným vlastnostiam krvi a jej komponentov ako napríklad pružnosti a elasticite a deformovateľnosti červených krviniek. Krv má byť ,,tekutá a nie hustá,, čo znamená, že našim cieľom je mať dobrú krvnú reológiu a nízku krvnú viskozitu (viskozita je odpor proti príúdeniu). ,,Hustá,, krv (krv s visokou viskozitou) preteká tažšie, tuhé erytrocyty, ktoré takúto krv doprevádzajú spôsobujú dráždenie endotelu a môže rozvinúť napríklad zápal endotelovej výstelky kapilár.

Aká je príčina krvi s vysokou viskozitou?

Príčin je viacero. Môže to byť genetika, zlé stravovacie návyky, nedostatok športu, stres, choroby, dehydratácia...mnohé faktory môžu spôsobiť ,,hustú,, krv. Napríklad, keď máme náhly stres, hladina stresových hormónov rýchlo stúpa, ale ich metabolity sa odbúravajú pomaly a sú kyslej povahy, čo zahusťuje krv. Keď máme chrípku, telo bojuje proti infekcii, naše ruky a nohy sú studené a nedokysličené, to je spôsobené zhoršením tokových vlastností krvi a preto vznikajú lokálne nedokysličenia so všetkými následkami. 

Krv je zrkadlom zdravia

Krv je tekutina, ktorá má mať nízku viskozitu, aby dokázala pretekať a dobre okysličiť všetky tkanivá. Červené krvinky sú nositeľom kyslíka a prinášajú kyslík pre všetky bunky a orgány. Krv viaže a odvádza kysličník uhličitý,  odvádza odpady vznikajúce z bunkového metabolizmu do detoxikačných orgánov. Biele krvinky bojujú proti patogénom ako sú vírusy, baktérie, ktoré sa do tela môžu dostať dýchacími cestami, poraneniami na povrchu kože, alebo potravou. Nato, aby červené a biele krvinky boli aktívne a života schopné, potrebujú mať k tomu správne podmienky. Ak to nie je splnené, krv neplní všetky svoje funkcie a môžu sa rozvíjať ochorenia a tie sa ešte viac prejavia na stave krvi a stav sa môže vychýliť do takej miery, že krv sa stáva zrkadlom chorôb.


Ako posiľniť imunitu v jesennom období?

Ako posiľniť imunitu v jesennom období?

Na posiľnenie imunity pomáha:

✔️ vitamín D ✔️ zinok ✔️ kurkumín ✔️cordyceps ✔️ reishi ✔️artemisinín ✔️ vitamín C ✔️ laserové ožarovanie krvi


Bioquant NS zdravotnícka pomôcka na úpravu krvi (krvnej reológie)

Bioquant NS zdravotnícka pomôcka na úpravu krvi (krvnej reológie)

Počuli ste už o Bioquante? Bioquant je zdravotnícka pomôcka registrovaná v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv určená na fyzikálne ožarovanie krvi laserom s vlnovou dĺžkou svetla 650nm cez nosovú dutinu s cieľom zlepšenia reologických vlastností krvi. Môžu ju používať aj ľudia s rozvinutými srdcovocievnymi a mozgovocievnymi ochoreniami. Účinky pôsobenia svetla z prístroja počas vnútronosovej aplikácie  sú v zlepšení viskozity a reológie krvi. 


Ako Covid-19 zhoršuje vlastnosti krvi a čo sa v tele deje

Ako Covid-19 zhoršuje vlastnosti krvi a čo sa v tele deje

Podľa svetových štatistík WHO Covid-19,  štatistiky ukazujú, aké následky má nedokysličenie tela. Kyslík SpO2 u pacientov s Covid-19 klesá pod 90%, niekedy je to 80-90%. Normálne hodnoty kyslíka SpO2 u zdravých ľudí sú cca. 98-100%, vždy však nad 95%. Pri  nízkom kyslíku počas infekcie Covid-19 nastáva stav nedokysličenia tela, ktorý spôsobuje, že krv “hustne”. 


Ako sa zbaviť vysokého krvného tlaku?

Ako sa zbaviť vysokého krvného tlaku?

Na vznik ochorenia ako je hypertenzia nestačí jeden faktor, ale obvykle je ich viac a musia trvať takú dobu, aby rozhádzali organizmus a nastal posun v hodnotách tlaku. Späť sa vrátite rovnako len opačným postupom vylúčením faktora alebo faktorov, ktoré ochorenie sposobili. Čím neskôr tak urobíte,  tým je šanca na vrátenie sa do normálu nižšia.


CRP marker a všetko, čo by ste o ňom mali vedieť

CRP marker a všetko, čo by ste o ňom mali vedieť

V minulosti, keď vyšetrenie CRP nebolo tak dostupné sa vykonávalo vyšetrenie sedimentácie krvi. Ak je v tele zápal v dôsledku molekúl zápalových proteínov cirkulujúcich v krvi včítane CRP proteínu tak sa červené krvinky spájajú a vytvárajú zhluky, ktoré rýchlejšie sedimentujú v skúmavke ako krv človeka bez zápalových reakcií. Tento jav je vlastne prejavom zhoršenej viskozity a reológie krvi pri týchto zápalových procesoch. 


Laserové ožarovanie krvi a pneumónia (zápal pľúc)

Laserové ožarovanie krvi a pneumónia (zápal pľúc)

Pneumónia teda zápal pľúc je závažne ochorenie pľúc, ktoré má vysokú úmrtnosť hlavne u staršej populácie. Zápal pľúc patrí do rúk lekárov a mnohokrát je nutná aj hospitalizácia, alebo kombinácia niekoľkých liečebných procedúr. Pneumónia môže byť vyvolaná vírusmi, baktériami, alebo mykoplazmami, ale môžu ju vyvolať aj fungi (huby). Je potrebné  overiť na základe výsledkov krvi a odobratím vzorky hlienov, čo ochorenie spôsobilo.


Laserové ožarovanie krvi a Loweho syndróm

Laserové ožarovanie krvi a Loweho syndróm

Loweho syndróm je genetické ochorenie, ktoré spôsobuje celý rad komplikácií od útleho veku. Deti s týmto ochorením majú problémy s očami (katarakty, abnormality), s mozgom a s ľadvinami. Niektoré majú aj opozdený psychomotorický vývin, alebo trpia mentálnou retardáciou. Často pociťujú slabosť svalov a preto činnosti ako sedenie, chôdza prichádzajú s oneskorením. Takéhoto chlapčeka maminka sa rozhodla nás kontaktovať a zadovážiť synčekovi BIOquant. Na základe  jej súhlasu si dovoľujeme sprístupniť emaily a lekársku správu. Prístroj zakúpili v marci 2018. Naďalej nasledujú aj špecialistov aj ich rady ako aj používajú Bioquant. 


Laserová terapia (LLLT) u pacientov s pneumóniou (zápalom pľúc)

Laserová terapia (LLLT) u pacientov s pneumóniou (zápalom pľúc)

Pre koronavírus je typický obojstranný zápal pľúc, ktorý spôsobuje sťažené dýchanie a pocit nedostatok dychu. Hladina kyslíka v tele tiež rýchlo klesá, čo viete si v domácej karanténe kontrolovať cez oximeter. Príliš nízka hladina pod 90 si vyžaduje kontaktovanie lekára a hospitalizáciu. Môže dôjsť aj k zlyhaniu pľúc. Kontrola kyslíka je potrebná v domácej karanténe.